080619-trängsel-miljöbil

Trängselskatt för miljöbilar efter årsskiftet

Nya miljöbilar som registreras efter årsskiftet kan behöva betala trängselskatt i Stockholm. Det förslår Finansdepartementet i en promemoria. Ett annat förslag är att bilar ska kunna beläggas med körförbud om ägaren har obetalda skulder.

Trots trängselskattens införande i Stockholm i augusti förra året har trafiktrycket på Stockholms innerstad varit fortsatt högt. En del i förklaringen är att miljöbilarna blir allt fler. Som bekant undantas miljöbilarna från trängselskatten och får fri passage genom staden. Nu har dock finansminister Anders Borg tröttnat på trängseln och föreslår en rad åtgärder. Bland annat vill han att miljöbilarna ska börja betala för sig vid betalstationerna.

Enligt dagens bestämmelser är miljöbilar undantagna från trängselskatt fram till sommaren 2012. På senare år har miljöbilarna ökat explosionsartat i antal, vilket riskerar att slå ut effekterna av trängselskatten. I slutet av förra året föreslog regeringens utredare Carl Cedershiöld att nyregistrerade miljöbilar ska betala trängselskatt från och med årsskiftet 2009. Det förslaget har nu snappats upp av finansdepartementet, med motiveringen att även miljöbilar trängs.

– Även miljöbilar trängs och man ska ta betalt för trängseln. Nu är miljöbilarna så många att något måste göras för att trängselskatten ska ha den effekt vi tänkt, säger statssekreterare Ingemar Hansson till Svenska dagbladet.

Det nya förslaget gäller alla miljöbilar som registreras efter årsskiftet. De redan befintliga miljöbilarna kör gratis genom Stockholm fram till den 31 juli 2012. Bilar som registreras före den 1 januari 2009 kommer att få fortsätta köra gratis så länge bilen inte byter ägare. En annan förändring är att den så kallade Lidingöregeln ska slopas. I dagsläget har de Lidingöbor som passerar två betalstationer inom 30 minuter fri passage. Men enligt Finansdepartementet medför denna regel höga administrationskostnader och dessutom problem vid tillämpningen. Därför föreslår man att regeln tas bort och att betalstationerna vid Ropsten rivs. Det innebär att de som kör mellan Lidingö kommun och Stockholms innerstad inte behöver betala någon trängselskatt.

– Nu blir det ju precis tvärtom mot vad det är i dag. Vi jublar väl inte över förslaget. Men det är ändå bättre än om man bara hade tagit bort Lidingöregeln och inte hade infört att den som kör mellan Lidingö kommun och Stockholms innerstad inte behöver betala trängselskatt, säger Lidingös kommunalråd Paul Lindquist (m) till Dagens Nyheter.

Förutom nya trängselskatteregler föreslår Finansdepartementet att det ska bli möjligt att utfärda körförbud på fordon vars ägare har obetalda trängselskatteskulder. Statssekreterare Ingemar Hansson jämför med personer som inte betalat sin fordonsskatt.

– Då kan samma sak inträffa, bilen beläggs med körförbud. Kör du ändå blir det ett lagbrott. I dag skapar man målvakter för att slippa betala trängselskatten, säger han till Svenska Dagbladet.

Läs mer