Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Patrik Lindgren

Trängselskatt i Göteborg från och med i dag

Från och med 1 januari 2013 får Göteborgsbilisterna betala trängselskatt om de ska passera in till eller ut från stadens centralare delar. Som mest kostar det 60 kronor per dygn.

Sedan 1 augusti 2007 måste bilisterna i Stockholm betala trängselskatt för att ta sig in till eller ut från innerstaden.

 Från och med i dag, 1 januari 2013, måste även göteborgarna betala trängselskatt för att med bilen besöka stadens centrala delar. Detta trots stora och högljudda protester med över 45000 namnunderskrifter, tillräckligt många för att en folkomröstning ska kunna bli aktuell (avgörande ordet har dock politikerna).

 Tider och undantag

Trängselskatten i Göteborg är en punktskatt som tas ut för in- och utpassering under vardagar mellan klockan 06.00 och 18.29. Lördagar, helgdagar, dagar före helgdag samt under juli månad tas ingen trängselskatt ut.

 In- och utpassagerna registreras vid så kallade betalstationer som med kameror läser av fordonens registreringsskyltar. Man stannar alltså inte vid betalstationen för betala på plats.

 Alla fordon omfattas inte av trängselskatten: utryckningsfordon, bussar med totalvikt på minst 14 ton, diplomatregistrerade fordon, motorcyklar, utlandsregistrerade fordon och militärfordon behöver inte betala. Även fordon som ägs eller brukas av personer med svenskt parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan undantas från trängselskatten om ansökan görs hos Skatteverket.

 Alla miljöbilar omfattas av trängselskatten. Sedan 1 augusti 2012 finns inga miljöbilsundantag, något som även gäller i Stockholm.

 Belopp

Att ta sig in till eller ut från Göteborgs centrala delar under betaltid kostar antingen 8, 13 eller 18 kronor beroende på vilken tid på dagen passagen görs. Beloppen är med andra ord något lägre än de i Stockholm som ligger på 10, 15 respektive 20 kronor.

 Det finns i Göteborg en flerpassageregel som innebär att en bil som passerar flera betalstationer inom 60 minuter bara beskattas en gång. Det belopp som då ska betalas är det högsta beloppet av de passagerna. Denna regel finns inte i Stockholm.

 Betalning och tilläggsavgifter

Vid slutet av varje månad får ägaren till fordon som gjort in- och utpassager en betalningsavi från Transportstyrelsen. Betalar du inte trängselskatten i tid påförs du en skyhög tilläggsavgift på 500 kronor. Som avskräckande exempel kan övertecknad berätta om en dags försenad inbetalning för två fordon. Ena beloppet var på 10 kronor, det andra på 30 kronor. Det blev 1000 kronor i tilläggsavgift. Eller 2500 procents ränta om man vill se det på det viset – för en dags försening med inbetalningen.

 För att undvika liknande smällar kan det vara en god idé att låta trängselskatten betalas via autogiro.

Varför införs trängselskatt i Göteborg?

Följande motiv har fastställts:

Trängselskatt minskar både dagens och morgondagens trängsel.

Fler bilresor blir mer genomtänkta, effektivare och därmed mindre belastande.

Bidrar till ett smidigt, effektivt, miljövänligt och behagligt transportsystem för medborgare och företag.

En del i strävan att uppfylla miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet och buller.

Medfinansierar Västsvenska paketet som en stor infrastruktursatsning för 34 miljarder kronor.

Medfinansierar byggen under åren 2010–2027 för 34 miljarder kronor som annars inte skulle kunna finansieras.

Källa: Transportstyrelsen