Foto: Mattias Rabe

Trängselskatt på riksvägar utreds

Regeringen vill sprida ut folks resande och öka kapaciteten, därför öppnar man nu för en utredning om trängselskatt på tåg – och på vanliga bilvägnätet utanför städerna.

I dag har Stockholm och Göteborg trängselskatt, men många fler svenskar kan komma att drabbas av trängselskatt på våra vägar utanför städerna enligt ett förslag från regeringen.

 Regeringen är orolig för kapaciteten på våra järn- och bilvägar och i stället för att bygga om eller bygga nytt ser de en utväg i att införa trängselavgifter under först och främst dagar då vägnätet är särskilt hårt belastat. På så vis tror man sig kunna sprida ut folks resande och undvika hårt belastade trafiktoppar.

 Vad gäller biltrafiken är det främst de större trafiklederna som är under fokus och Statens väg- och transportforskningsinstituts forskare ska räkna på hur mycket asfalten slits, hur mycket buller som genereras och hur utsläppen från fordonen påverkar samhället. Baserat på dessa faktorer ska man försöka sätta en prislapp på problemen.

 – Buller är inget problem om det inte är någon som bor i närheten av vägen och blir störd, och ute på landet blåser mycket av bilarnas utsläpp bort och har väldigt små skadeverkningar. Det kommer att bli en väldigt stor skillnad i kostnader mellan landsbygd och tätort, det vet vi redan från början, säger Jan-Eric Nilsson, professor på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), till Svenska Dagbladet och fortsätter:

 – De största problemen tycks finnas på järnvägssidan, inte minst tack vare att man tagit hand om mycket av trängseln i Stockholmsregionen och nu även i Göteborg. På vägsidan går vi inte in i städerna utan tittar i första hand på riksvägnätet, hur många bilar som åker på vägarna i förhållande till deras bredd. Vi vet till exempel att det är väldigt mycket trafik mellan Stockholm och Södertälje, säger Jan-Eric Nilsson.

 Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) tror inte att resandet nödvändigtvis blir dyrare och syftar då främst på tågresenärerna. Hon tror att folk kan vara beredda att betala ett högre biljettpris när man vill resa under exempelvis helger.

 Trafikforskarna på VTI har till och med december 2014 på sig att utreda förslaget och återkomma med ett svar.