070130_rolls

Trängselskatten tillbaka i sommar

 I dag lämnar Carl Cederschiöld, regeringens förhandlingsman, in sitt förslag till infrastrukturdepartementet om hur trängselskattesystemet ska se ut. Tanken är att systemet ska sättas i gång i juli.

Förslaget, som väntas röstas igenom av regeringen, är mycket likt det som prövades under försöket 2006 men med några förändringar. Avgifterna är desamma som tidigare, 20 kronor i rusningstrafik och tio kronor under lugnare trafik. Kvällar och helger tas ingen avgift ut och dessutom föreslås att hela juli ska bli avgiftsfri. Därför kommer betalningar inte ske förrän i augusti trots att systemet återinförs den 1 juli.

De mycket omdiskuterade transpondrarna, som kritiserats bland annat av Teknikens Värld för att de är onödiga, försvinner helt. Vägverket har utrett saken och anser att kamerorna är så pass bra att transpondrarna inte behövs, fordonens registreringsnummer räcker. Dock kommer det fortfarande gå att ansluta sitt registreringsnummer till ett autogiro som drar kostnaden varje gång du passerar. Vill man betala manuellt har man nu en månad på sig från passeringstillfället i stället för fem dagar och senare två veckor som det var under försöket. Företag kan också koppla samtliga sina bilar till ett enda autogiro för att slippa allt krångel med att hålla reda på varje enskild bil.

Nytt blir också att trängselskatten blir avdragsgill. Rätten att dra av kostnader till och från jobbet ändrades vid årsskiftet. Nu får man dra av för de kostnader som överstiger 8 000 kronor under ett år, tidigare var det 7 000 kronor. I det beloppet ska trängselskatten ingå. Det gäller också företag.

Vart pengarna tar vägen har också ändrats. Tidigare skulle intäkterna gå till nya vägar men nu ska också kollektivtrafiken få sin beskärda del.