Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Trängselskattens förseningsavgift en kassako för staten

Staten drar in stora pengar på trängselskatt i Stockholm och Göteborg, men även på de oproportionerligt höga förseningsavgifterna.

Det räcker med att du betalar in trängselskatten dagen efter förfallodatumet för att du ska påföras Transportstyrelsens så kallade tilläggsavgift om 500 kronor per fordon. Om du har passerat en betalstation endast en gång och då lägst taxa råder (9 kronor i Göteborg och 11 kronor i Stockholm) betyder det att du påförs en omedelbar förseningsavgift som motsvarar en ränta om 5 556 procent för Göteborgspassagen och 4 545 procent för Stockholmspassagen. Rent ocker enligt många. Skulle ett icke-statligt företag ta ut sådana oproportionerliga förseningsavgifter skulle företaget få det hett om öronen.

– Tilläggsavgiften borde stå i proportion till det debiterade beloppet och en påminnelse borde skickas ut innan, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på konsumentorganisationen Motormännen, till Di.se.

Trots starkt ifrågasättande, och föreslag om sänkt avgift, fortsätter staten att ta ut extremt höga tilläggsavgiften vid minsta lilla försening, en tilläggsavgift som infördes 2008. Dessförinnan innebar en sen inbetalning 70 kronor i förseningsavgift och därefter en tilläggsavgift om 200 kronor.

Under de tio år som den ockerhöga förseningsavgiften varit aktuell har staten dragit in stora pengar på den, utöver själva trängselavgifterna. Cirka 1,2 miljarder kronor har staten tagit emot från bilister som passerar in till eller ut ur Stockholm och Göteborg de senaste tio åren. Bara i Stockholm får staten in i snitt 87 miljoner kronor årligen. Det är ungefär dubbelt så mycket som med gamla systemet som alltså fanns 2007 och större delen av 2008.

– Att man får så höga förseningsavgifter så snabbt är naturligtvis mycket anmärkningsvärt – det tycks ju som att systemet är riggat. Man förstår att många reagerar, för det här är faktiskt kleptokratiskt*, säger Christian Ekström, vd på intresseorganisationen Skattebetalarna, till Di.se.

Fler än 344 000 trängselskatteärenden gick i fjol till kronofogden. Totalbeloppet det rörde sig om var 430 miljoner kronor.

Tilläggsavgiften vid sen inbetalning av trängselskatten är lagstiftad och ligger därmed på riksdagens bord om den behöver revideras eller inte. Än så länge har ingenting gjorts, trots att det för fem år sedan låg ett förslag om sänkt tilläggsavgift till 100 kronor, ett förslag som dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) välkomnade. Den borgerliga regeringen tog inte tag i saken och sedan dess har vi sett ett regeringsskifte i vårt land. Ärendet har inte tagits upp på nytt.

– Vi förstår och har tagit till oss av den kritik som finns, och har gjort vad vi har kunnat för att påverka politikerna. Vi har egentligen ingen åsikt om själva beloppet, men vi tycker att regelverket måste ses över i generella termer, säger Jonas Maran, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen, till Di.se.

Det finns möjligheter till att skicka ut varningar/påminnelser innan förfallodatumet löper ut, men en sådan process skulle bli för kostsam. Och trängselskattelagen, så som den är utformad i dag, hindrar Transportstyrelsen från att påminna svenska bilister.

– Vi måste skicka tilläggsavgiften direkt, säger Transportstyrelsens Jonas Maran.

I december i fjol förändrade man utskicket av avier till att vara digitala och på så vis försöka motverka försenade inbetalningar. Effekten blev precis den motsatta. Antalet personer som betalade för sent eller helt missade att betala ökade med 20 000 personer i jämförelse med en normal månad med icke-digitala avier.

Christian Ekström på Skattebetalarna tycker att det inte läggs tillräckligt med energi på att utreda ärendet med tilläggsavgifterna.

– Här finns ju möjligheten för något parti att kliva fram som bilisternas vän. Är man beredd att diskutera det tror jag man har mycket att vinna på det, men jag är rädd för att de allra flesta partierna ser det här som en kassako, säger han.