Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Patrik Lindgren / Teknikens Värld

Tranportstyrelsen: Ändra inte regler för cyklister

Transportstyrelsen anser att man inte behöver ändra några regler för cyklister för att fler ska välja att cykla.

Sedan oktober 2021 har Transportstyrelsen utrett ett flertal regelfrågor och om ändringar skulle medföra att andelen resor med cykel ökar. Bland annat gäller förslagen regler för att möjliggöra cykling i båda riktningarna där det samtidigt är enkelriktat för motorfordon, ändringar i hur man ska få köra om cyklister där det måste ske genom ett filbyte. Samt ett förslag om att tillåta cykling i bredd där grundprincipen i dag är att man ska cykla på led till höger längs vägkanten. Men Transportstyrelsen ställer sig skeptiska till att dessa regler skulle bidra till att fler skulle använda cykel som transportmedel.
– För att nå ett resultat om ökad cykling i samhället behöver fokus i första hand ligga på förbättrad cykelinfrastruktur, inte regelförändringar, säger Christopher Patten, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen bedömer även att krav på filbyte vid omkörning av cyklister skulle skapa köer och förseningar och sannolikt öka frustration och agg mot de som cyklar.
– Det är olämpligt att införa en tvingande regel som innebär att man i varje enskilt fall behöver byta fil för att köra om en cyklist. Olika typer av trafikmiljöer innebär olika förutsättningar och en tvingande regel kan få negativ påverkan på trafiken. Exempelvis kan lastbilar och bussar få svårt att köra om cyklister, säger Christopher Patten.

Gällande cykling i bredd är det enligt befintliga regler redan tillåtet att göra så om det kan ske utan fara eller olägenhet i trafiken.
På enkelriktade gator ser Transportstyrelsen en annan möjlig lösning är regeländring. Exempelvis genom att anlägga en avskild cykelbana på ena sidan vägbanan där cykeltrafik kan köra åt båda hållen.