Transportstyrelsen föreslår hårdare tillsyn i miljözoner

I miljözonerna får vissa bilar och tunga fordon inte köra. Nu föreslår Transportstyrelsen en skärpning av reglerna som innebär att kommunerna själva ska kunna bötfälla otillåtna fordon som stannat eller parkerat i områdena.

Kommuner kan i dag stänga ute vissa lastbilar och bussar från särskilt känsliga områden. Från och med 2020 kan även vanliga personbilar, främst sådana med äldre motorer, stoppas från att köras på vägar där man infört miljözoner. I dagsläget är det enbart Hornsgatan i centrala Stockholm som är aktuell för ett sådant förbud, men fler områden kan bli aktuella i framtiden.

Nu har Transportstyrelsen skickat in sin slutrapport till miljö- och energidepartementet, där de föreslår hur man ska se till att reglerna efterlevs. Ett av förslagen är att fordon som inte får köra i områdena inte heller ska få stanna eller parkera där – ett kompletterande förbud som gör att bilarna kan övervakas och bötfällas även när de står stilla.

LÄS MER: Nya miljözoner i Sverige – förbud mot äldre bilar införs 2020

Tanken är att kommunerna tack vare regeln ska kunna sköta övervakningen på egen hand med hjälp av vakt- och parkeringsbolag som kan lappa de otillåtna modellerna.

– Kommuner har ett egenintresse av att säkerställa att de som kör i miljözoner följer reglerna, och vi tror att kommunerna kommer att prioritera övervakningen i högre grad än vad polisen har möjlighet att göra. Vi bedömer därför att förslaget bidrar till utökad övervakning och i sin tur god regelefterlevnad, säger Kristofer Elo, utredare på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

För att förslaget ska bli verklighet behöver regeringen besluta om ändringar i trafikförordningen.

LÄS MER: Stockholms miljözoner kan vara överflödiga

Det var i augusti som regeringen beslutade om att kommunerna ska kunna införa två typer av miljözoner för personbilar utöver dagens ”klass 1”, som portar tunga fordon från vissa områden. Hur dessa begränsar fordonen ser du nedan.

Fakta miljözoner

Nedan ser du hur miljözonerna, som är fria att införa i svenska städer tidigaste 2020, är indelade i olika klasser. På kartan ovan ser du ett förslag om hur miljözonerna i Stockholm kan komma att breda ut sig.

Klass 1-zoner: Fungerar som i dag, det vill säga inga förbud förutom mot tunga fordon i de miljözoner som redan existerar.

Klass 2-zoner: Från och med 1 januari 2020 tillåts endast bensin- och dieselbilar, hybrider, laddhybrider, gasbilar, bränslecellsbilar som är Euro 5-certifierade eller högre (t ex Euro 6) i denna zon.

Från och med 1 juli 2022 skärps reglerna för enbart dieselbilar i denna zon, dieselbilarna måste då vara Euro 6-certifierade eller bättre.

Klass 3-zoner: Zonen med hårdast regelverk. Endast elbilar, bränslecellsbilar och nyare gasbilar tillåts. Detsamma gäller även för tunga fordon, dock med undantag för laddhybrider av minst Euro 6.