Transportstyrelsen vill förbjuda handhållen mobiltelefoni i bil

I Sverige är det okej att köra bil med ena handen på ratten och andra hållandes en mobiltelefoni – så länge det inte går ut över körningen. Transportstyrelsen anser inte att det är tillräckligt utan vill ha ett totalförbud mot handhållen mobiltelefoni under körning.

Sverige är ett av få länder i Europa som tillåter förare av fordon att prata i en handhållen mobiltelefon eller att knappa på densamma – samtidigt som fordonet framförs. I många länder är det krav på handsfree för att få använda mobiltelefonen bakom ratten.

Den 1 december 2013 tillkom en ny paragraf i trafikförordningen som innebär att förare inte får använda mobiltelefonen eller annan elektronisk utrustning på sådant sätt att det kan medföra trafikfara.

Lagändringen har kritiserats hårt för att vara luddig och trots att den har några år på nacken ser man fortfarande många förare som sitter och snackar intensivt i sina mobiltelefoner samtidigt som de kryssar sig fram i trafiken.

Tidigare hette det att det inte var hållandet av mobiltelefonen i handen som var det trafikfarliga utan att det var distraktionen av själva samtalet som utgjorde faran. Så låter det inte längre och Transportstyrelsen pekar på ny forskning som menar att själva mobilpratet inte utgör en säkerhetsrisk, det är hållandet i och knappandet på en mobiltelefon eller annan elektrisk utrustning som är farligt.

Därför föreslår nu Transportstyrelsen att handhållen mobiltelefoni i bil ska bli förbjuden även i Sverige, detta genom att komplettera nuvarande bestämmelser med en formulering typ ”föraren får inte använda mobiltelefonen på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.”

Ändringen är också tänkt att gälla annan kommunikationsutrustning, inte bara mobiltelefoner.

Transportstyrelsens förslag har i dag, tisdagen den 25 april, presenterats för regeringen och infrastrukturminister Anna Johansson (S). Förslaget ingår i en rapport som utformats på uppdrag av just regeringen.

Infrastrukturministern sade under dagens pressträff att regeringen, med Transportstyrelsens skäl som bakgrund, sannolikt kommer att gå vidare med ett utökat förbud. Förslaget sänds nu vidare på remiss.

Transportstyrelsen anser dock att man inte ska ha för högt ställda förväntningar på ett utökat förbud då människor har en tendens till att strunta i just förbud.