Tre av tio fordon måste bort för att klara klimatmålen

Enligt en rapport från Trafikverket måste tre av tio fordon försvinna för att vi ska klara framtida klimatmål. Trafikverkets ledning har dock stoppat rapporten.

Rapporten togs fram av Trafikverket inför regeringens kommande infrastrukturproposition som ska presenteras under nästa år. Propositionen är gällande perioden 2018-2029, med målet att ha en fordonsflotta oberoende av fossila drivmedel till 2030.

Slutsatsen av Trafikverkets rapport är att fordonstrafiken måste minska med upp till tjugo procent till 2030 jämfört med 2010, och i stora städer så som Stockholm, Göteborg och Malmö med så mycket som trettio procent. Men när Trafikverket lämnade underlaget till regeringen utelämnades denna rapport på order av Trafikverkets ledning, på grund av att den ansågs vara för kontroversiell. Något som avslöjades av Sveriges Radio i december.

I förra veckan offentliggjordes rapporten efter att flera miljöorganisationer lobbat för publicering.

–Man vågar inte ta itu med det. Det skulle rucka världsbilden för både politiker och tjänstemän på alla nivåer, sade en tjänsteman på Trafikverket till Sveriges Radio.

Stockholms stads trafikborgarråd Daniel Helldén ser allvarligt på det hela, och tycker att det borde ha varit självklart att lägga fram allt tillgängligt material till infrastrukturpropositionen. Trafikverkets ledning anser dock att det inte är så konstigt att rapporten utelämnats då den ”sträckte sig utanför uppdragets frågeställningar”.