Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock

Trend bruten: Fler omkom på vägarna i fjol

Antalet omkomna i trafiken under 2022 har ökat med åtta procent jämfört med föregående år. 

Trafikanalys har släppt sin officiella statistik om vägtrafikolyckor. De visar en tråkig utveckling där 17 fler personer omkom under 2022 jämfört med 2021. Det ett trendbrott i utvecklingen efter flera år där antalet omkomna i trafiken har minskat. 2022 dödades totalt 227 personer i olyckor i vägtrafiken. Varav 171 män, 56 kvinnor och 15 barn under 18 år.

Hälften av de omkomna var så kallade skyddade trafikanter, som alltså färdades i personbil, lastbil eller buss. I just denna grupp syns en minskning mot titigare. 79 personbilsförare omkom, samt 21 passagerare. En minskning med tre personer mot 2021.
Det är i stället i gruppen oskyddade trafikanter som ökningen hittas. Totalt 23 fler personer än 2021. Till gruppen sorteras motorcyklister som denna gång är den största gruppen. 29 motorcykelförare och en passagerare omkom, samtliga var män. Hälften omkom i singelolyckor och resterande i kollision med annat fordon eller vilt.

Även mopedförare var mer olycksdrabbade under 2022. Totalt elva personer omkom vilket är en ökning med åtta mot tidigare år. Nio män och två kvinnor, där samtliga var äldre än 25 år.
Också antalet omkomna cyklister ökade. 26 omkomna under 2022 mot 24 2021. 23 män och tre kvinnor där samtliga var över 35 år.
Förutom de som omkom i trafiken 2022 ökade även antalet allvarligt skadade. Totalt 1 891 ådrog sig svåra skador där siffran för 2021 var 1 718.

Den nya statistiken från Trafikanalys visar högre siffror än de som Transportstyrelsen redovisade i januari i år. Även de gällande 2022.