Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Tusentals förtida dödsfall på grund av dieselbilar varje år

En ny studie visar att nästan tio tusen förtida dödsfall per år kan relateras till utsläppen från dieselbilar. Om biltillverkarna inte hade fuskat med utsläppstester har ungefär hälften av dessa kunnat undvikas.

Dieselbilen går en oviss framtid till mötes. Efter flera år av ständig uppgång i försäljningssiffrorna samtidigt som dieselbilen ansågs vara ett bra alternativ när politiker införde olika typer av miljöbilsklasser.

Nu kan de som förespråkar ett förbud av de dieseldrivna bilarna fått mer vind i seglen.

Efter att Volkswagens utsläppsskandal uppdagades får ett antal år sedan har inställningen istället tvärvänt. Den tyska biljätten erkände att deras dieselbilar hade en manipulerad mjukvara som kände av när de skulle testas i laboratorier för att visa lägre, och tillåtna, utläppsvärden. När fordonen istället nyttjades i trafik var utsläppen av bland annat kväveoxider betydligt mycket högre.

Nu har forskare beräknat hälsoeffekterna som utsläppsfusken har haft i Europa. Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Enviromental Reseach Letter och visar effekten av fusket. Den visar att cirka 10 000 förtida dödsfall kan härledas till utsläpp av bland annat kväveoxider från dieselbilar. Hade de biltillverkade som ertappats för utsläppsfusk följt spelets regler hade den siffran kunnat vara hälften så stor, 5 000 dödsfall.

Tyskland, Frankrike och Italien är där majoriteten av de förtida dödsfallen ska ha skett. Även om hälsoeffekterna inte är stora här i Sverige så välkomnas denna typ av studie av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

- Man kan inte prata om det här som ett allmänt europeiskt problem utan måste ha en öppen diskussion om för-och nackdelar på varje plats. Dieselbilar har lägre koldioxid- och partikelutsläpp än bensinbilar, men högre utsläpp av kväveoxider. I Sverige är hälsoeffekterna av kväveoxider inte ett stort problem i dag så kritiken av dieselbilar blir här överdriven, säger Lena Nerhagen, forskare vid VTI, till SVT.