Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Tusentals svenska bilar kan beslagtas av totalförsvaret

Kommande vecka kommer några tusen svenskar att få ett brev från Försvarsmakten. I brevet meddelas att mottagarens fordon kan komma att tas över av totalförsvaret vid höjd beredskap eller om krig utbryter.

Efter ett regeringsbeslut ska det svenska totalförsvaret, som omfattar både militär och civil verksamhet, förstärkas. Den så kallade totalförsvarsplaneringen har varit vilande sedan 1990-talets andra halva och att den nu återupptas påverkar några tusen fordonsägare i Sverige. Kommande vecka kommer Försvarsmakten att skicka ut brev till civilpersoner om att deras fordon – exempelvis bilar, traktorer och snöskotrar – ingår i uttagning av egendom för totalförsvarets behov.

I händelse av förhöjd beredskap, inför en krigsfara eller när krig bryter ut kan fordonen komma att tas i anspråk av Försvarsmakten som är den myndighet som administrerar totalförsvarets fordonsbehov.

Om ett fordon ingår i uttagningen påverkas inte nuvarande ägare i någon större omfattning, men när fordonet tas i anspråk blir ägaren ekonomiskt kompenserad (baserat på en oberoende besiktningspersons värdering). Fordonet återlämnas inte.

Vid händelse av exempelvis krig behöver det svenska totalförsvaret mer än militära fordon. Här ses en Tgb 11 som kört fast i lervällingen. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

– Senaste gången Försvarsmakten gjorde detta var under 90-talet, då var det i en mycket större omfattning, säger Otto Gröntoft, major på Försvarsmaktens högkvarter, till SR P4.

Totalt handlar det om några tusen fordon av ett 40-tal olika typer. Har ett fordon beslutats ingå i totalförsvarets beredskap kan beslutet inte överklagas.

Frågor och svar om fordonsuttagning

På vilka kriterier har ni valt just mitt fordon?

Det är vad fordonet ska användas till och vilka egenskaper det har som styr vilka fordon som är aktuella för uttagning.

Hur länge gäller uttagningsbeslutet?

Uttagningsbesluten gäller tre år åt gången.

Kommer mitt fordon att kallas in under övningar?

Nej, fordonet kommer inte att kallas in för övningar.

Vad händer med mitt fordon efter att jag lämnar det?

Vid förfogande med äganderätt övergår fordonet till staten. Fordonet kommer att användas av Försvarsmakten eller den verksamhet i Totalförsvaret som har behov av fordonet för att kunna lösa sin uppgift.

Kommer fordonet att återlämnas?

Nej, vid förfogande med äganderätt övergår fordonet till staten. Tidigare ägare får ersättning motsvarande fordonets värde.

Får jag en ersättning för att mitt fordon blir uttaget?

Nej, det betalas inte ut någon ersättning till de som får sin egendom uttagen. Ersättning utbetalas efter att egendom tagits i anspråk, med ägande eller nyttjanderätt. Om det blir aktuellt att avlämna fordonet vid höjd beredskap så får ägaren ersättning för sin egendom och resor i samband med avlämnandet.

Kan jag överklaga uttagningsbeslutet?

Nej, beslutet går inte att överklaga vilket framgår av § 29 Förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov.

Källa: Försvarsmakten