Foto: Winjohn

Tyskt ja till Autobahn-vägavgift för utlänningar

Tyskland är ännu ett steg närmare vägavgifter för utländska bilförare. Från och med 2019 kan vägtullarna bli verklighet.

Vägavgifter i Tyskland för utländska bilförare har varit på tapeten ett flertal gånger de senaste åren. Införandet av avgifterna har skjutits upp gång efter gång, men i fredags röstade den tyska förbundsdagen ja till att införa vägtullar på tyska motorvägar för utländska bilister, rapporterar TT. Det omstridda förslaget, som gäller personbilar, innebär att utländska trafikanter måste betala en avgift för att köra på Tysklands vägar.

För två år sedan hotade EU-kommissionen att dra Tyskland inför EU-domstolen i frågan, men i december 2016 nåddes slutligen en uppgörelse som innebar att Tyskland gjorde vissa ändringar i den föreslagna lagen. Det är det förslaget som nu röstats igenom. EU-parlamentet är dock fortsatt negativt.

Den tyska regeringen räknar med att vägtullarna ska dra in ungefär 500 miljoner euro, eller 4,76 miljarder kronor, till staten. Motståndarna till förslaget är fortfarande många, så frågan är om det kommer att bli verklighet.