Uber-förare dömda för olaga taxitrafik

Ett flertal Uberpop-chaufförer åtalas för olaga taxitrafik. Trots det fortsätter Uber att rekrytera chaufförer.

Taxitjänsten Uber har på flera håll kritiserats, inte minst av andra taxibolag. Sedan något år tillbaka finns tjänsten även i Sverige och nu har 27 stycken Uber-chaufförer åtalats för att bedriva svarttaxi-verksamhet.

En av Ubers tjänster är Uberpop som är det billigaste alternativet, en tjänst som tillhandahålls av chaufförer som ej har taxiförarlegitimation. Uber själva kallar den för en ”samåkningstjänst”, och de tar tjugo procent av intäkterna.

Ett upplägg som enligt svenska myndigheter är olagligt, och nu har lett till att 27 personer åtalats för att bedriv olaga taxitrafik. Totalt har 21 personer mellan 24 och 62 år dömts och påföljderna uppgår till mellan 40 och 70 dagsböter.

Trots domarna fortsätter Uber att rekrytera Uberpop-förare och nämner inget om domarna på sin hemsida. Uber vidhåller att detta är en tjänst som ryms inom lagen.