Foto: benscherjon

Undantag för historiska fordon i miljözoner

Veteranbilar undantas från Transportstyrelsens förslag om utökade miljözoner i städer.

Magnus Kvandal

I går skrev vi om Transportstyrelsens förslag om nya miljözoner för personbilar i städer. Nu meddelar myndigheten att veteranbilar kommer att vara undantagna från reglerna.

– Veteranbilar är redan undantagna dagens bestämmelser. Vi föreslår att veteranbilar i framtiden ska undantas i miljözon klass 2, säger Monica Näslund, pressansvarig på Transportstyrelsen.

I miljözon klass 3 tillåts bara el- och vätgasbilar, enligt förslaget. Men sista ordet ligger hos kommunerna.

– Kommunerna kommer enligt förslaget fortfarande ha möjlighet att göra undantag från zonerna, säger Monica Näslund.

Med veteranfordon menas bilar och lastbilar som definieras som veteranfordon enligt vägtrafikskattelagen. Alltså bilar som är 30 år eller äldre. I dagens miljözoner finns även undantag för fordon som används i trängande situationer, som utryckningsfordon och tullpersonal.