Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Undersökning: Hur upplever du din bils interiör?

Hur ser du på ditt val av bil och framför allt – hur påverkar den dig? Just nu pågår en studie inom ett forskningsprogram kopplat till bland annat varumärken och produkter inom bilbranschen. Vi ger dig här chansen att deltaga i studien där dina svar bidrar till utvecklingen ur en vetenskaplig synvinkel.

Alla har vi någon form av känslor som spelar in vid val av bil, men även när vi väl sitter där bakom ratten och avverkar mil efter mil är det en massa intryck som stimulerar våra sinnen. Det är just dessa intryck, framför allt baserade på bilinteriören, som utifrån ett varumärkesperspektiv nu ska kartläggas i en vetenskaplig studie utförd av Andreas Eklund som är doktorand i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring på Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar. Andreas är dessutom medlem i forskargruppen International Frontiers in Sensory Marketing.

Som en del av kartläggningen kommer du och dina bilupplevelser in i bilden. Studien innehåller en enkätdel utformad av Andreas Eklund, en enkät som du helt anonymt besvarar för att bidra till den vetenskapliga forskningen och utvecklingen. Att svara på frågorna tar cirka tio minuter av din tid.

Nedan presenterar Andreas studien och enkäten mer ingående. Där finns även länken till enkäten som vi hoppas att du tillsammans med många andra vill besvara.

Sensoriskt varumärkesbyggande

Andreas EklundAndreas EklundAndreas Eklund
Andreas Eklund

Varumärken har en viktig roll vid konsumtion. Varumärken har blivit en livsstil och ett sätt att uttrycka social behörighet där produktens upplevelse är vital. Förr var bilen ett transportmedel att ta sig från A till B. I dag är en bil mer än ett transportfordon där fokus är på bilmärket och bilanvändarens upplevelse av kupén. Detta innebär att bilindustrin är intressant ur ett varumärkesperspektiv. Men varför påverkar bilmärket vårt val av bil och hur den upplevs? Jag vill ta reda på vilka dimensioner som ligger till grund för att välja ett bilmärke. Frågorna i studien berör sensoriskt varumärkesbyggande gällande bilmärken och dess interiör. Med sensoriskt varumärkesbyggande menas hur en eller flera sensoriska dimensioner baserade på de fem sinnen uppfattas.

Ditt deltagande i studien är viktigt för att öka förståelsen om varumärkets inflytande för att stärka den vetenskapliga forskningen inom varumärkesbyggande. Det beräknas ta cirka 10 minuter av din tid att besvara enkäten (länk nedan). De svar som insamlas kommer att ligga till grund för en vetenskaplig forskning men även för rapporter till näringslivet och Teknikens Värld. Samtliga svar kommer att behandlas konfidentiellt och ingen information kommer att lämnas vidare till personer utanför forskningsprojektet. Svaren kommer att publiceras i aggregerad form och det kommer aldrig framgå vad den enskilde individen har svarat.

Studien bedrivs inom forskningsprogrammet International frontiers in sensory marketing and retailing vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet i Kalmar. Inom forskningsprogrammet bedrivs forsking inom sinnesmarknadsföring kopplat till varumärken, produkter och butiksmiljöer. För mer info se denna länk på Linnéuniversitetets webbplats.

Vänliga hälsningar

 Andreas Eklund

 Doktorand i företagsekonomi

 E-post andreas.eklund@lnu.se

 Telefon 0480-49 71 89

 Linnéuniversitet

 Ekonomihögskolan

 Institutionen för Marknadsföring

 391 82 Kalmar

Klicka här för att komma till enkäten