Uppåt för Volvo-försäljningen världen över

Den globala försäljningen pekar uppåt med 14,5 procent för Volvo efter åtta av årets månader. Störst ökning för perioden har skett i USA. 

Volvos globala försäljningssiffror pekar uppåt. Under perioden januari till augusti i år såldes det 14,5 procent fler bilar än under motsvarande period förra året.

Största försäljningsökningen för tiden, 32 procent, har skett i USA. Försäljningen under augusti månad gick där upp med 12,2 procent jämfört med samma månad 2017. I Kina var den siffran 18,4 procent uppåt.

Europa är fortfarande Volvos största marknad. 203 758 fordon sålde man här under årets första åtta månader. Tvåa är Kina med 82 987 sålda fordon följt av USA där siffran är 65 214.

Modellen XC60 är fortfarande den bäst säljande modellen med 116 381 sålda bilar globalt sett.

Sedan lanseringen av XC90 2014 har siffrorna för Volvo sett bättre ut på USA-marknaden. Under 2000- och 2010-talet dalade försäljningen betänkligt.