Uppkopplade fordon ska ge bättre halkbekämpning

Trafikverket hoppas att ny teknik ska ge bättre halkbekämpning och färre olyckor. I vinter testas tekniken på ungefär 200 bilar, bland annat i Stockholm och i Västsverige.

Halkvarningssystemet kallas RSI, vilket står för Road Status Information. Det är ett projekt som ska öka trafiksäkerheten och effektivisera vinterväghållningen. Systemet kombinerar klimatmodeller, data från fordon som analyseras med avancerad metodik, samt en detaljerad, statistisk analys av vägavsnitt.

Genom att de uppkopplade bilarna skickar datan som de samlat ihop vidare, kan Trafikverket, genom att kombinera med väderinformation få en bättre bild av vägklimatet. Systemet ska förutse och beskriva var och när det blir halt på vägarna. På så sätt kan halkbekämpning skickas ut på rätt plats, vid rätt tillfälle. Tanken är att tekniken ska leda till bättre vinterväghållning, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.

Projektet har beställts av Trafikverket och det är också Trafikverket som står för huvuddelen av finansieringen. Projektet kostar 6 miljoner kronor i den här fasen.