Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Usel säkerhet vid vägarbeten

Nästan varannan vägarbetare på de svenska vägarna oroar sig på grund av bristande säkerhet och åtta av tio tycker att trafikanterna tar för lite hänsyn. Stora säkerhetsbrister vid vägarbeten framkommer i en ny rapport.

 Hur är det egentligen ställt med säkerheten vid alla vägarbeten utmed de svenska vägarna? Enligt vägarbetarna själva är det inte alls bra. En ny rapport som SEKO – Facket för Service och Kommunikation – presenterar visar att säkerheten vid vägarbetena är mycket dålig och att trafikanterna och vägarbetarna drabbas. Rapportern bygger på en undersökning utförd av Novus Opinion bland 2 000 verksamma inom vägbranschen. Undersökningen visar bland annat att åtta av tio vägarbetare tycker att trafikanterna tar för lite hänsyn till de som arbetar på vägarna. Det är framförallt hastigheten som är problemet.

– Trots hastighetsbegränsningar vid vägarbetsplatser upplever vägarbetarna att det inte respekteras av trafikanterna. Det är ett stort problem att trafikanterna utsätter sig själva och andra för fara genom att inte visa tillräcklig hänsyn, säger Janne Rudén, förbundsordförande i SEKO.

35 procent av de svarande i undersökningen tycker att hastigheten borde prioriteras i första hand för att komma till rätta med säkerhetsbristerna. Nästan lika många – 32 procent – tycker att trafiken runt vägarbeten borde prioriteras. Björn-Inge Björnberg, ombudsman på SEKO med ansvar för vägbranschen, anser att det inte borde få förekomma trafik i anslutning till vägarbeten.

– Säkerhetsrisker går inte att eliminera helt, men det finns åtgärder som väghållaren, i de flesta fall Vägverket, kan och bör vidta. Viktigaste är att avleda trafiken från de stora vägarbetena, vilket innebär att trafiken både kommer att flyta bättre och vägarbetarna slipper att utsättas för onödiga risker, säger han.

Enligt Vägverket är det dessvärre inte möjligt att leda om trafiken.

Det skulle få orimliga konsekvenser, vi för in trafiken på ett vägnät som inte är anpassat för till exempel tung trafik, förbi skolor och daghem, säger Vägverkets generaldirektör Lena Erixon till Sveriges Radio.

Vägverket satsar hellre på att få ner hastigheten vid vägarbetena och se till att entreprenörerna sköter säkerheten på rätt sätt.

Vägverkets siffror visar att olyckorna vid vägarbeten är många. Mellan 2003 och 2007 har 953 personer, flest trafikanter, skadats svårt eller lindrigt i olyckor vid vägarbeten. 20 har omkommit.