Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Utsläpp av koldioxid från bilar sjunker

Ny statistik från BIL Sweden visar att koldioxidutsläppen från nya bilar sjunker. I augusti var koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar i Sverige i genomsnitt 156 gram/km. Jämfört med helåret 2006 är det en nedgång med 9 gram/km.

I den officiella statistiken ingår även utsläppen från biodrivmedel, trots att de är koldioxidneutrala och ingår i det naturliga kretsloppet. BIL Swedens siffror redovisar enbart utsläppen av fossil koldioxid. För hela perioden januari - augusti 2007 var utsläppen i genomsnitt 160 gram/km. Detta kan jämföras med utfallet för helåret 2006, som var 165 gram/km.

På grund av eftersläpning i beslut om uppdateringar i EU:s regelverk för typgodkännande av bilar tillämpas i officiella beräkningar en metod som baseras på koldioxiddata som inte skiljer på fossil koldioxid respektive biomassebaserad koldioxid. Till exempel så räknas etanolbilar som bensinbilar och biogas räknas som naturgas. Detta skiljer sig från hur koldioxidutsläpp beräknas i alla andra sammanhang och sektorer och är en felaktig beräkningsmetod. 

Det är en etablerad princip att endast utsläpp av fossil koldioxid räknas som koldioxidutsläpp. Beräkningar baserade på den felaktiga officiella metoden ger 189 gram/km för 2006 och 180 gram/km i augusti.

– Sverige borde agera så att EU ändrar sina mätmetoder. Då skulle även den officiella statistiken spegla verkligheten, anser Bertil Moldén vd för BIL Sweden. 
Genomsnittliga koldioxidutsläpp från nyregistrerade bilar i Sverige: 

År                    gram/km 

2004                185

2005                179

2006                165

2007 (jan-aug) 160

2007 (aug)       156

Information om statistiken:De koldioxidutsläpp som redovisas i tabellen avser utsläpp av fossil koldioxid, det vill säga den koldioxid som bidrar till en nettoökning av koldioxidhalten i atmosfären. Den koldioxid som frigörs vid förbränning av biomassebaserade bränslen (till exempel etanol, biogas och RME) ger inga nettotillskott av koldioxid utan ingår i det naturliga kretsloppet.