100430-utsläpp-minskar

Utsläppen från bilar fortsätter att minska

Svenska personbilar släpper ut allt mindre koldioxid. Ny statistik visar att utsläppen sjönk med 5,3 procent 2009. Det är stora skillnader mellan kommunerna och ännu finns mycket att göra.

 Under 2009 släppte nya bilar i Sverige ut 5,3 procent mindre koldioxid än 2008. Utsläppen minskade från 174 till 165 gram per kilometer. Jämfört med 2007 då det genomsnittliga utsläppet var 181 g/km är minskningen ännu större. Det framgår av ett index över nya bilars klimatpåverkan, som i dag presenteras av Trafikverket, Naturvårdsverket och Konsumentverket.

Det genomsnittliga utsläppet på 165 g/km motsvarar en bränsleförbrukning på 0,67 l/mil. Enligt de tre verken som presenterar de nya siffrorna finns det fortfarande stor potential att göra bilarna ännu snålare och fram till 2030 ska det vara möjligt att halvera energiförbrukningen per kilometer. Mycket kan åstadkommas med konventionella förbränningsmotorer men på sikt måste förnybara bränslen och el ta över.

Det nya indexet visar också att alla borde köra som de gör i Dals-Ed, Lekeberg och Sundbyberg. Där släpper nämligen de nya bilarna ut minst av alla i hela landet. Utsläppen i kommunerna varierar mellan 142 och 186 gram per kilometer, högst är utsläppen i Burlöv, Laholm och Överkalix.

– De bästa kommunerna ligger klart under EU-snittet. Men de stora skillnaderna mellan kommunerna visar att vi snabbt skulle kunna minska utsläppen ännu mer, säger Kjell Andersson, chef för Naturvårdsverkets energi- och transportenhet.

Sverige ligger fortfarande över EU:s genomsnitt som år 2008 var 154 g/km. Målsättningen är att sänka utsläppen till 120 g/km senast år 2015. Det ska nämnas att statistiken baseras på EU:s sätt att räkna. Det innebär att etanol- och gasbilar antas köra på bensin. Om man tar hänsyn till etanol- och gasbilarnas klimatnytta sjunker det genomsnittliga utsläppet till 154 g/km.

– Etanol- och gasbilarna bidrar till att minska trafikens klimatpåverkan, men effekten skulle kunna vara mycket större. Etanol- och gasbilarna är fortfarande mer bränsletörstiga än bensin- och dieselbilar och under 2009 har många dessutom valt att tanka bensin i stället för E85, säger Carl Magnus Berglund, utredare på Konsumentverket.

 Fakta om de 213 716 bilar som nyregistrerades i Sverige under 2009 (siffror för 2008 inom parentes)

37,4 (40,1) procent drivs enbart med bensin och släpper i genomsnitt ut 161 g/km

41,0 (36,0) procent drivs med diesel och släpper i genomsnitt ut 158 g/km

18,7 (23,4) procent kan drivas med etanol och har ett genomsnittligt utsläpp motsvarande 135 g/km (med de förhållanden som rådde under 2009)

2,9 (0,5) procent kan drivas med fordonsgas och har ett genomsnittligt utsläpp motsvarande 98 g/km (med de förhållanden som rådde under 2009)

1,4 (2,6) procent var särskilt bränsleslukande bilar (utsläpp över 250 g/km)

15,8 (9,9) procent var särskilt bränslesnåla bilar (utsläpp på högst 120 g/km)

Källa: Trafikverket

Läs mer