Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Vad gör Vägverket åt köerna?

Trafiken på vägnätet har under de senaste veckorna tilltagit på de stora infartslederna i Stockholm vilket lett till långa köer och trafikstockningar. Det är flera faktorer som påverkar att situationen ser ut som den gör. 

Den senaste tiden har belastningen på infartslederna ökat med 10-15 procent. Under de senaste veckorna har Vägverket vid flera tillfällen stängt av infarter till Södra länken beroende på den täta trafiken. Under samma period har den hittills högsta trafikvolymen - 170 000 fordon/vardagsmedeldygn på Essingeleden uppmäts.

 

Enligt Vägverket finns det flera orsaker till dagens trafiksituation. Vi har under en längre tid haft en befolkningsökning och högkonjunkturen bidrar till ökade transporter. Det har dessutom pågått stora drift- och underhållsarbeten under sommaren vilket gör att kapaciteten minskar. Även trängselskatten bidrar till att bilister väljer andra vägar för att inte behöva betala skatt.

Vad gör då Vägverket åt situationen? Bland annat anger Vägverket att de försöker genomföra de flesta underhållsarbeten nattetid och stora arbeten samplaneras tillsammans med Trafikkontoret, Stockholms stad och SL. Påfartsreglering används för att skapa ett jämnare flöde. 

- Vårt fokus nu är att använda vägarna så klokt vi bara kan för att öka framkomligheten. Därför vidtar vi små åtgärder på befintliga system som vi hoppas kommer att få stora effekter. Oavsett vem som äger systemet så samverkar vi för att göra det så bra som möjligt för trafikanten. Det säger Ulrika Honauer, chef på Avdelning Trafik hos Vägverket.

Följande "trimningsåtgärder" planeras att genomföras under hösten 2007:

E4 delen Häggvik-Tureberg, körfältsutökning 

E4 delen Järva krog-Häggvik, körfältsutökning 

E4/E20 delen Essingeleden, påfartsreglering 

E4/E20 delen Bredäng-Hallunda, kövarningssystem (MCS)