Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Astrid Meijering

Vägar på landsbygden väntas bli ännu sämre

Svenska vägnätet utanför storstadsområdena har blivit allt sämre, och sämre kommer det sannolikt att bli eftersom det inte prioriteras.

Sverige är ett relativt stort land med ett utbrett vägnät, men hela får inte den typ av omsorg som krävs. I den nationella plan för 2018-2029 som Trafikverket tagit fram slås det fast att vägarna i storstadsområdena har förbättrats betydligt de senaste åren. Men de inte lika kraftigt trafikerade vägarna på landsbygden har inte utvecklats åt samma håll, och prioriteras dessutom bort vilket gör att vi kan vänta oss att de blir ännu sämre framöver. Det rapporterar SVT Nyheter som också skriver att Trafikverket själva medger att vägar som är viktiga för landsbygden (vägtyp 5) samt lågtrafikerade vägar (vägtyp 6) kommer att försämras de närmaste åren och avvika än mer från den underhållsstandard som belagd väg kräver.

Det är dessutom stora skillnader mellan norr och söder. Förstnämnda del av landet har ett vägnät av betydligt sämre kvalitet än längre söderut. Det slår Riksförbundet M Sverige (tidigare Motormännen) fast efter årets granskning av svensk vägstandard. Granskningen avslutades under torsdagen och kommer att sammanställas i en rapport som Trafikverket får ta del av, men redan nu kan vi via kartan nedan få en inblick i vad årets granskning resulterade i.

LÄS MER: Trafikverket får inte tummarna ur… potthål blev blomlåda

– Kvaliteten på våra vägar brister på alldeles för många ställen, i alla delar av landet. Vi påtalar detta år efter år, men ingenting händer. I år har visserligen regeringen i sin budgetproposition föreslagit ett högre anslag till vägunderhåll, men det räcker inte. Mer måste göras nu, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på Riksförbundet M Sverige.

SVT har nyligen undersökt 26 procent av det svenska vägnätet och kommit fram till att det i Sverige finns över 15 000 felbyggda kurvor vilket försvårar för förare och ökar olycksrisken.