Vägbuller en trafikfara – väcker fosterinstinkt?

Forskare vid VTI har kommit fram till att det lågfrekventa bullret i många bilar gör förarna sömniga, och kan därmed bidra till ökad olycksrisk. Kanske är ljudet kopplat till våra mest basala hjärnfunktioner.

Nära en femtedel av alla trafikolyckor som sker i Sverige har på ett eller annat sätt koppling till förarens trötthet, och just att förare somnar, eller blir sömniga, vid ratten är en av de största enskilda orsakerna till olyckor. Därför har nu forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI i Linköping, nu undersökt orsakerna till trötthet i en studie som närmar sig sitt slutskede. 

Huvudfaktorer är självklart hur mycket föraren sovit innan färden samt vilken tid på dygnet som resan sker. Men även bullret i bilen spelar in, vilket kanske är mer oväntat. Och det är framför allt de lågfrekventa tonerna som gör föraren trött. 

– En optimalt isolerad bil kan hjälpa, men det går inte att helt utestänga det lågfrekventa ljudet, säger en av forskarna bakom projektet, Anna Anund, i ett uttalande till Aftonbladets webbupplaga.

Särskilt nattetid spelar ljudet stor roll, skillnaderna i trötthet beroende på buller är inte alls lika framträdande under körning dagtid. Bullrets karaktär beror även på vilket vägunderlag bilen körs på, samt vilka däck som bilen har. En försökssträcka med nerslipad asfalt utanför Huskvarna har gett jämnare underlag, vilket påverkat bullret med mellan en och tre decibel. Studiens kompletta resultat kommer publiceras i en vetenskaplig tidskrift senare i år, men det är oklart vad som ligger bakom bullrets sövande egenskaper.

En teori forskarna har är att det lågfrekventa ljudet väcker instinkter i de primitivare delarna av hjärnan. Studier som gjorts på små barn visar att de trivs med lågfrekventa ljud, något som kan härstamma från fosterstadiet, där alla ljud upplevs naturligt dämpade. En annan teori gör gällande att hjärnan omedvetet anstränger sig för att hitta källan till ljudet vid lågfrekventa ljud, vilket i längden blir uttröttande.