110712-vajerräcken

Vajerräcken kan vara farliga

Vajerräcken har under flera år omhuldats som både billiga och trafiksäkra. En ny doktorsavhandling visar nu att så inte alls behöver vara fallet – snarast tvärt om!

Vajerräcken behöver inte alls vara så bra som vi hittills har trott, detta enligt en ny avhandling av Hawzheen Karim, doktorand vid KTH och verksamhetsutvecklare på Svevia (tidigare Vägverket Produktion). Vajerräcken har beskrivits som jämförelsevis billiga och trots detta ändå kunna rädda många liv, men enligt den nya doktorsavhandlingen kan effekten snarast vara tvärtom!

 Enligt avhandlingen har i själva verket vajerräcken varit dyrare än konventionella räcken i W-profil eller betong. Trots att de är billigare i inköp har underhålls- och reparationskostnaderna för vajerräcken varit långt högre än för konventionella räcken. Dessutom, och betydligt viktigare kan man tycka, visar avhandligen på att vajerräcken inte alls är så trafiksäkra som tidigare hävdats.

 "Risken för personskador är större på motorvägar utrustade med vajerräcken än på motorvägar utrustade med andra typer av räcken", säger Hawzheen Karim till Göteborgsposten, "det beror främst på att risken för sekundära påkörningar ökar kraftigt med vajerräcken. Bilarna studsar ut i körbanan där de kolliderar med andra fordon." Dessutom finns ytterligare flera riskfaktorer. Dels ökar vajerräcken risken för att bilar ska välta, då skadorna på fordonet blir omfattande och förarens rattrörelser ofta blir mycket häftiga när han försöker få kontroll på bilen, dels innebär vajerräcken en större risk för att bilar kan köra över räckena och komma över på fel sida.

 I den mycket omfattande avhandlingen har Karim undersökt samtliga olyckor på nära 1 000 kilometer motorväg, dels på E6 mellan Vellinge och Rabbalshede, dels på E4 mellan Helsingborg och Knivsta. Enligt de insamlade uppgifterna innebär vajerräcken en dubbelt så stor risk för lätta personskador och en hela fem gånger så stor risk för allvarliga personskador (!) jämfört med det säkraste alternativet för särskiljning av körbanor.

 Enligt avhandlingen är betongbarriärer det säkraste alternativet, följt av balkräcken och rörräcken. Att tester har visat vajerräcken som säkra hävdar Karim beror på att testerna är missvisande. "De mäter inte risken för sekundärolyckor och inte risken för vältning eller överkörning eftersom vajerräckena är perfekt placerade vid testerna, vilket de inte är i verkligheten", säger han till GP.

 Enligt ett uttalande från Trafikverkets säkerhetsdirektör Claes Tingvall hävdas dock att doktorsavhandlingens slutsatser är felaktiga. "Vajerräcken är billiga, tar liten plats och ger ett fantastiskt bra skydd mot mötesolyckor och avkörningar", säger Tingvall. Han medger dock att tidiga vajerräcken kan ha haft vassa delar som kan skada motorcyklister och att de ofta placerats felaktigt, exempelvis i diken, "det är inte vajerräckena det är fel på, det är placeringen. För att de skall ge bästa effekt bör de monteras på båda sidor om mittremsan". 

 Att underhållskostnaderna är högre för vajerräcken håller Tingvall också med om, och på senare år har rörräcken och balkräcken oftare använts i stället för vajerräcken just med anledning av detta.