Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Mobiltelefon i bil
Mobiltelefon i bil
Mobiltelefon i bil
Mobiltelefon i bil Foto: Glenn Lindberg

Vanligaste olyckstyperna kopplade till rattsurfning

Singel- och upphinnandeolyckor. Där har du de vanligaste olyckstyperna kopplade till rattsurfning. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har gjort en omfattande studie. Totalt har 323 olyckor studerats för tidsperioden januari 2013 - juni 2016.

De utvalda olyckorna har alla en sak gemensamt: Att föraren använt någon form av kommunikationsutrustning vid ratten – eller ”rattsurfat” för att uttrycka det enkelt.

Med kommunikationsutrustning menas inte bara mobiltelefon, utan även gps, radio och taxameter. Men utifrån studiens resultat går det nog att säga att det är den förstnämnda uppfinningen som är det överlägset största problemet: I 80 procent av fallen var det en mobiltelefon som användes i samband med olyckan.

Varför man fipplade med telefonen?

Rapporten nämner samtal, sms eller att man sträckt sig efter telefonen som vanliga anledningar.

Vad gäller olyckstyper som går att koppla till rattsurfande är det framför allt två kategorier som dominerar.

122 av de 323 rattsurfningsfallen kopplas till en singelolycka. Nästan lika många, 119, kopplas till en påkörning bakifrån, en så kallad upphinnandeolycka.

Skadeutgången för rattsurfningsolyckorna varierar.

I en tiondel av fallen skadades ingen person alls, men i de flesta,75 procent, slutade olyckan med lindriga skador.

15 procent av olyckorna hade allvarliga skador eller dödsfall som utgång: I det studerade materialet dog sammanlagt fem personer utspridda på fyra olyckor – tre av dessa var cyklister, de andra två bilburna.

080409-mobilteleförbud

I studien har man tittat på ett antal olika fordon, både bussar, lastbilar, mopeder och motorcyklar, men det är övervägande personbilsförare som är kopplade till olyckor i samband med rattsurfning. Endast i enstaka fall har rattsurfaren färdats ett annat fordon.

Transportstyrelsen skriver avslutningsvis att man ska vara försiktig med att dra för långtgående slutsatser av studiens resultat. Samtidigt är man tydlig med att rattsurfande är ett problem.

”Som återkommande har beskrivits ovan så kan man konstatera att en mobiltelefon har använts av någon inblandad förare men det blir svårare att slå fast vilken grad av distraktion detta kan ha inneburit. Särskilt tillsammans med andra faktorer. En solbländad bilförare är sannolikt en för ögonblicket sämre bilförare jämfört med en icke solbländad förare. En solbländad förare som dessutom talar i sin mobiltelefon är sannolikt en ytterligare något sämre bilförare för ögonblicket.

Att vara försiktig med slutsatser innebär inte att man ska rygga för att påstå att det är ett trafiksäkerhetsproblem om bilförare delar sin uppmärksamhet mellan bilkörningen och sin mobiltelefon. Det är att uppskatta problemets storlek enbart med hjälp av olycksstatistik som är svårigheten”, skriver man bland annat.

Och kanske är rattsurfandets dagar med mobiltelefon räknade.

Som Teknikens Värld rapporterat om förut la Transportstyrelsen för några veckor sedan fram ett förslag på regeländring som ska förbjuda rattsurfande. I dag säger lagen att ”vid färd på väg med ett motordrivet fordon, ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet.”

Transportstyrelsen vill nu lägga till formuleringen ”Föraren får därvid inte använda mobiltelefon på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen”.