Foto: Axios_One

Vänsterpartiet vill byta väg mot järnväg i Norrland

Vänsterpartiet vill satsa på järnvägen i Norrland, på bekostnad av nya vägar.

I mitten av nuvarande mandatperiod lade regeringen fram en proposition om en satsning på infrastrukturen i landet mellan 2018 och 2029. 622,5 miljarder kronor vill man satsa på framför allt järnvägar och vägar.

Vänsterpartiet med partiledare Jonas Sjöstedt i spetsen vill omfördela satsningen så att mer kraft läggs på järnvägarna i de norra delarna av landet.

– Stora delar av Norrland saknar ett modernt järnvägssystem, säger V-ledaren Jonas Sjöstedt till TT.

En järnväg någonstans i Norrland. Foto: Fraggelot

Vänsterpartiet vill se ett tidigareläggande av Norrbotniabanan som när den står klar ska sträcka sig mellan Umeå och Luleå. Dessutom vill partiet satsa på dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall samt två miljarder kronor på att rusta upp och öka kapaciteten på 128,8 mil långa Inlandsbanan som löper mellan Kristinehamn i söder och Gällivare i norr.

För att Vänsterpartiets vision ska kunna genomföras måste pengar omfördelas, och det är vägarna som blir lidande. Jonas Sjöstedt vill till förmån för järnvägen välja bort vissa vägprojekt, dock utan att nämna vilka.

Vänsterpartiet är i förhandlingar med regeringen som inom kort ska presentera handlingsplanen för de kommande tio årens investeringar inom framför allt väg och järnväg.