Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
090318-trötta bilister fara
090318-trötta bilister fara
090318-trötta bilister fara
090318-trötta bilister fara

Var sjätte bilist farligt trött bakom ratten

Motormännen har nyligen genomfört en undersökning över hur trötta de svenska bilisterna är när de sitter bakom ratten. Mer än var sjätte bilist uppger att de har somnat eller nästan somnat under färd. I själva verket tros andelen vara ännu högre.

Motormännens Riksförbund har till 673 bilförare i 14 län, i samband med polisens nykterhetskontroller, ställt frågor angående trötthet bakom ratten. 14 procent svarade att de har varit så trötta att de nästan somnat under färd. Tre procent erkände att de somnat. Dock säger inte undersökningen hur många av fallen som lett till en olycka.

Men siffrorna speglar antagligen inte verkligheten. I själva verket tror man att de är ännu högre. Trafiksäkerhetsforskaren vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, Anna Anund, påpekar att tidigare studier visat siffror på 25 procent av förarna, i stället för 17 procent som dagens undersökning visar. En anledning till den ”låga” siffran i Motormännens undersökning kan bero på att man bara har frågat bilister under dagtid. Hade man även inkluderat bilister under nattetid hade siffran varit betydligt högre.

En annan detalj som påverkar resultatet är att äldre förare är överrepresenterade i undersökningen. Man kanske kan tro att dessa äldre påverkar i negativ riktning, men så är inte fallet.

– Vi vet att yngre, 18-24 år, har lättare att somna och ett större behov av sömn, säger Anna Anund efter att ha analyserat undersökningen.

De insamlade svaren visar också att männen har i högre utsträckning än kvinnorna kör bil trötta. 15 procent av männen svarade att de någon gång nästan somnat under färden, medan motsvarande siffra för kvinnorna är 11 procent. Av dem som svarade att de verkligen somnat bakom ratten fördelas siffrorna mellan könen som följer – män 3,7 procent, kvinnor 2,4 procent.

Anna Anund påpekar att det är olagligt att köra bil uttröttad. En riktigt trött förare kan jämställas med en förare som kör på gränsen till grovt rattfull.

– Trötthet är lika farligt som alkohol i trafiken, säger hon och berättar vidare att reaktionsförmågan hos en sömnig förare blir som sirap, att synfältet drar ihop sig och avtrubbningen är ett faktum. Hon jämställer en riktigt trött förare med en rattfull som har 0,6-0,8 promille alkohol i blodet.

Enligt Motormännens vd Maria Spetz finns det forskning som pekar på att trötthetsrelaterade trafikolyckor är fler än alkoholrelaterade.

För att den andelen ska minska vill Motormännen se vidareutveckling på system i bilarna som varnar trötta förare samt utökad användning räfflor längs vägkanter och mittlinjer. Men inte nog det med – det viktigaste, som motororganisationen mycket riktigt påpekar, är att förarna själva måste inse faran med trötthet bakom ratten och se fördelarna med att köra riktigt utvilad. Motormännens rekommendation är att aldrig köra bil utan minst sex timmars sömn under den senaste natten.

Fakta om ”rattrötthet”

Och hur du kan motverka det

Sömn.      Behöver inte vara flera timmar. En tupplur på ca en kvart motsvarar ca 1,5      timmes effektiv sömn.

    En tupplur efter en tids körning kan vara bättre än att sova länge på      morgonen och sedan inte ha tid att rasta.

    Varför inte göra som killen på bilden ovan? På så sätt kan en olycka förhoppningsvis undvikas.

Kaffe.      Det ska helst drickas före tuppluren. Har effekt om inte koffeinhalten i      kroppen redan är för stor.

Att      öppna rutan och spela hög musik kan en del uppleva hjälper, men det finns      inga vetenskapliga belägg för det.

Studier      visar att de som väcks av att bilen kör över räfflor på vägkanten eller      mittlinjen är lika trötta igen efter bara fem minuter.

Källa: Motormännen och Statens väg- och transportinstitut via TT

Läs mer