Foto: Patrik Lindgren

Var tionde bilist kör mot rött

Nästan var tionde bilist låter bli att stanna som de ska när trafikljusen slår över till rött, enligt Motormännens tidning Motor.

Rödljuskörarna registrerades under loppet av en timme under morgon- och eftermiddagsrusningarna i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö och de lite mindre städerna Luleå och Västerås. Observatörerna från Motor stod vid var sin korsning i de olika städerna och skrev upp antalet som inte stannade trots att de hade god marginal till själva trafikljuset.

Flest rödljuskörare fanns i korsningen vid Björnövägen i Västerås där 24 procent, eller ungefär var fjärde körde mot rött och hälften mot gult.

– Jag vet inte om de stog vid någon korsning som särskilt lämpar sig för att köra mot rött men det var fruktansvärt, säger Motormännens vd Maria Spetz till Teknikens Värld.

Hon tror att den bakomliggande anledningen till att så många kör mot rött beror på ett riskkalkylbeteende.

– Man gör så här för att man vet att man inte blir upptäckt av polisen och det beror väl på en svagt utvecklad förståelse för konsekvenser. Det är inte bara körkortet utan man kan krocka och skada både sig själv och andra.

Maria Spetz drar sig för att efterlysa hårdare lagstiftning men snarare att tydligare kommunicera vilka påföljder som blir när man kör mot rött. Hon ser gärna kraftigare insatser från polisen vid rödljus.

Minst rödljuskörningar registrerades i Stockholm där bara fyra procent körde mot trafikljuset. 56 procent körde mot gult mot 58 procent i Göteborg.