Varannan bilförare kör med synfel
Varannan bilförare kör med synfel Foto: Digital A

Varannan bilförare kör med synfel

I samband med bilbesiktningen körde Bilprovningen och optikern Synoptik en drive där även bilförarnas ögon besiktigades. Resultatet visar att nästan varannan kör omkring med synfel i trafiken.

Drygt 3000 bilförare fick sina ögon besiktigade vid en så kallad synscreening i samband med den ordinarie bilbesiktningen. Det var Bilprovningen och Synoptik som slog sina påsar ihop för att få statistik på hur det ser ut med bilisters seende. Screeningen ger svar på om föraren har tillräcklig synskärpa.

 Resultatet visar att nästan hälften, 48 procent, av alla bilförare kör omkring med fel synhjälpmedel i trafiken. Dessa skulle behöva glasögon eller byta styrkor i sina befintliga glasögon för att köra säkrare i trafiken.

 I en enkät uppgav 84 procent att de har tillräckligt bra syn för att köra bil – oavsett om de sedan tidigare bar glasögon eller inte. Många är alltså inte medvetna om den synförändring som ofta kommer smygande. Störst synförändring kommer i åldersspannet mellan 40 och 55 år.

 45 procent av de som svarade på enkäten tycker att det borde vara obligatoriskt med synkontroll på bilförare vart tredje år. 30 procent tycker att det räcker med synundersökning vart tionde år.

 – Att kontrollera sin syn vartannat år om man är bilförare borde vara lika självklart som att besikta sin bil, säger Magnus Ehrenstråhle som är vd på Bilprovningen.

 – En synscreening tar bara fem minuter och kan vara skillnaden mellan liv eller död, säger Roland Olsson som är vd på Synoptik i Sverige.

Det är kanske på grund av dålig syn som var tionde bilist kör mot rött?