Varannan svensk bilist ser farligt dåligt

Trygg-Hansa har bland svenska bilister undersökt hur många som har svårt att se vägmärken och skyltar. Skrämmande nog säger sig hälften av dem att synen är ett gissel vid bilkörning.

En ständig diskussion är den om bilisters dåliga syn i trafiken. Till skillnad mot många andra länder ingår i Sverige inte obligatorisk kontroll av synen vid förnyelse av körkortet, inte ens vid hög ålder.

Enligt brittisk statistik orsakar dålig syn hos bilförare omkring åtta omkomna och runt 3 000 skadade i den engelska trafiken. Översatt till svenska trafikförhållanden rör det sig årligen om ungefär en död och 200-300 skadade.

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa har genomfört en undersökning bland svenska bilister om hur synen hos dessa är vid bilkörning. Hälften av de svarande säger sig ha så dålig syn att de har svårt att se vad det står på väg- och trafikskyltar.

Vid Trygg-Hansas motsvarande undersökning 2012 uppgav 29 procent av de svarande att de hade för dålig syn för att uppfatta vad som står på vägmärkena. Den siffran har alltså nästan fördubblats på bara drygt två år.

Det kan vara ett tecken på att svenska bilister inte tar hårt på att synförsämring och bilkörning är en dålig kombination som till vissa delar kan jämföras med alkohol i samband med bilkörning. Båda kombinationerna leder till sämre reaktionsförmåga.

Drygt åtta av tio svenska bilister uppger att de anser att körkortsförnyelse också ska inkludera obligatorisk synkontroll. Ingen dum idé, inte minst efter att ha läst ovanstående.