Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
080211-underkända-vägar
080211-underkända-vägar
080211-underkända-vägar
080211-underkända-vägar

Varannan väg underkänns

De mest trafikerade vägarna i Sverige visar stora säkerhetsbrister. Nära hälften av alla vägar underkändes när Motormännen granskade det svenska vägnätets säkerhetsstandard.

Enligt det europeiska trafiksäkerhetssystemet EuroRap klassas nästan hälften av det svenska vägnätet som osäkert. Motormännens Riksförbunds granskning av det nationella huvudnätets 800 mil pågick mellan 2003 och 2005. Då underkändes 50 procent av vägavsnitten ur trafiksäkerhetssynpunkt. När man i fjol genomförde en ny undersökning, som även innefattade 200 mil av de stora regionala vägarna, visade det sig läget inte har förbättrats. 46,5 procent av vägarna fick fortfarande underkänt.

– Det är allvarligt att resultaten fortfarande inte är bättre. Så länge trafiksäkerhetsbristerna består kommer många onödiga trafikolyckor och dödsfall att inträffa. Anslagen till Vägverket för upprustning av vägnätet måste öka påtagligt om det ska gå att närma sig målsättningarna i Nollvisionen, säger Maria Spetz, VD på Motormännens Riksförbund.

I de få fall då säkerheten faktiskt har förbättrats har det skett främst i Stockholmsområdet och i Skåne. Sämst är vägarna i vägverkets region norr. Av regionens dryga 234 undersökta mil underkänns 172 av dessa, det vill säga 73,5 procent. Vid undersökningen 2003-2005 underkändes 76 procent av vägavsnitten. Det finns även alldeles för stora säkerhetsbrister i region mitt där 55 procent av vägarna ansågs osäkra. I regionerna sydöst och väst underkändes 39,4 respektive 37,6 procent.

Dåliga nyheter för de många skidturisterna är att vägarna till fjällen, Rv 71 Borlänge-Sälen, E14 mot Östersund och Åre samt E12 Umeå-Tärnaby, endast får två stjärnor i huvudsak, vilket innebär att de fortfarande är undermåliga ur trafiksäkerhetssynpunkt.

– Att staten i sin egenskap av vägbyggare inte tar sitt ansvar vad avser trafiksäkerheten och Nollvisionen upplever vi som ett stort problem. Det satsas idag inte tillräckligt för att bygga bort trafiksäkerhetsfaror. Vägarna över hela Sverige måste förbättras så att de blir så "förlåtande" att ett förarmisstag inte leder till döden eller livslång skada. Vi bilister är i vår fulla rätt att kräva säkra vägar. Det handlar om våra liv, säger Maria Spetz.

EuroRap delar in vägarna i fyra säkerhetsklasser, från fyra stjärnor till en stjärna. En fyrstjärnig väg bedöms hålla absolut högsta säkerhetsstandard. Medan vägar som endast får en eller två stjärnor är direkt underkända. Antalet stjärnor indikerar hur väl vägen skyddar vid en olycka. En specialutrustad mätbil bedömer vägens sido- och mittområden samt korsningar utifrån dessas säkerhet.