Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
080702-variabla-hastighet
080702-variabla-hastighet
080702-variabla-hastighet
080702-variabla-hastighet

Variabla hastigheter ger positiv effekt

Sedan fem år tillbaka har variabla hastighetsgränser använts på försök runt om i landet. Utvärderingen av testverksamheten visar att det har haft goda effekter på trafiksäkerheten, framkomligheten och att även miljöpåverkan minskar.

På ett tjugotal platser i landet har man sedan 2003 kunnat se starkt lysande hastighetsskyltar vid sidan av vägen. Dessa har varit delar i Vägverkets försök med variabla hastigheter. När försöket nu har utvärderats visar det sig att effekterna har varit mycket goda. Trafiken har blivit säkrare, framkomligheten har ökat och miljöpåverkan har minskat. Därför föreslår Vägverket att variabla hastighetsgränser ska användas även i fortsättningen på särskilda sträckor eller i farliga korsningar.

– Variabla hastighetsgränser ger klart bättre hastighetsanpassning vid särskilt riskfyllda situationer än permanent utmärkning. Bilförarna accepterar hastighetsgränserna bättre och har generellt blivit bättre på att hålla dem. Många bilister menar också att de har blivit bättre på att hålla avstånd och att de inte kör om lika ofta, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Variabel hastighetsgräns innebär att hastighetsgränsen sänks tillfälligt när det behövs. När väderleken är besvärlig eller trängsel uppstår kan lysande vägmärken få bilisterna att sänka hastigheten. I försöket har variabel hastighet använts i fyra typer av situationer. I korsningar har hastigheterna minskat betydligt och olycksrisken har minskat med 15-40 procent i bästa fall. Variabla hastigheter som aktiveras när gående ska passera ett särskilt utsatt övergångställe har inte haft samma framgång. De gående är positiva men upplever samtidigt ingen markant ökad trygghet. Vilket har sin förklaring i att många bilister fortfarande kör för fort.

Vägsträckor med besvärligt väglag har noterats för hastighetssänkningar på i genomsnitt 20 km/h, som är en direkt följd av de variabla hastighetsgränserna. Antalet dödade och svårt skadade kan minska med upp till 40 procent på dessa sträckor. På sträckor där hastigheten sänks vid tät trafik har de variabla hastighetsgränserna haft måttlig eller god effekt. Vägverket har dock kunnat notera att framkomligheten ökar och att trafiken flyter på i ett jämnare flöde.