Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
080528-hållbar-etanol-sve
080528-hållbar-etanol-sve
080528-hållbar-etanol-sve
080528-hållbar-etanol-sve

Världens första hållbara etanol till Sverige

Svenska SEKAB tillkännager att de blir först i världen med att kunna leverera verifierat hållbar etanol. Etanolen uppges vara kvalitetssäkrad ur bland annat miljö-, klimat- och socialt perspektiv.

Den svenska etanolleverantören SEKAB tillkännager att de har påbörjat skörden av världens första verifierat hållbara etanol. Under 18 månader har SEKAB utvecklat ett ramverk med kriterier som innefattar etanolens hela livscykel från sockerrörsfälten till förbränningen i motorn. Utvecklingen har skett i samarbete med ett flertal brasilianska etanolproducenter. De kriterier som den hållbara etanolen måste uppfylla ligger i linje med de krav som håller på att arbetas fram av FN, EU, ILO samt ett antal NGO:s (Non-Governmental Organizations). SEKAB väljer alltså att föregå de kommande internationella kriterierna för hållbar etanol.

– Vi går före eftersom det dröjer innan det regelverk innehållande krav för hållbara biodrivmedel, som EU håller på att utarbeta, blir klart. Förhoppningen är att vi med detta initiativ dessutom kan påskynda utvecklingen av ett internationellt regelverk. Helt klart driver det även utvecklingen i Brasilien. Detta leder till att det inom kort ökar utbudet av verifierat hållbar etanol för att möta en snabbt stigande internationell efterfrågan på förnybara alternativ till oljebaserade drivmedel, säger Anders Fredriksson, vice VD i SEKAB BioFuels & Chemicals.

Definitionen ”verifierat hållbar etanol” kan tyckas något luddig. Men enligt SEKAB innebär det att det, förutom miljömässig hållbarhet, ställs krav på nolltolerans för barnarbete, ickeorganiserade arbetsförhållanden (slavarbete) och avverkning av regnskog. Dessutom ställs det krav på drägliga arbetsförhållanden, arbetsrätt och löner. Ambitionen är att skördearbetet ska mekaniseras i så hög utsträckning som möjligt. Redan i dag ska 30 procent av allt arbete vara mekaniserat och senast 2014 ska 100 procent av skördearbetet utföras av maskiner.

Klimatmässigt försäkrar SEKAB att den hållbara etanolen ska vara mycket bättre än vanlig bensin. Koldioxidutsläppen från odling, produktion, och transport till Sverige och övriga Europa ska reduceras med 85 procent jämfört med bensin. Produktionen kommer att kontrolleras av ett internationellt kontrollföretag två gånger per år för att revidera alla produktionsenheter med avseende på de fastställda kriterierna.

– Detta initiativ för verifierat hållbar sockerrörsetanol är det första i sitt slag i världen och ett stort steg i rätt riktning för att snabba på ersättningen av dagens bensin och diesel, säger Anders Fredriksson. Kriterierna kommer successivt att utvecklas och även synkroniseras med kommande EU-regelverk.

SEKAB levererar i dag cirka 90 procent av all etanol i Sverige till E85 och ED95 (etanol för bussar och tunga fordon).

– Skörden av sockerrör för vår verifierat hållbara etanol har just påbörjats, berättar Anders Fredriksson. Det betyder att de svenska etanolbilsägarna kan börja tanka verifierat hållbar etanol redan i augusti.

Läs mer om etanol