Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Verkstäder fortsätter slarva med reparationer

För fjärde året i rad har Trafikförsäkringsföreningen gjort kvalitetskontroller hos flera av landets större bilverkstäder och funnit att slarvet vid skadereparationer visserligen har minskat men fortfarande är för stort.

2014 inledde försäkringsbranschen i form av Trafikförsäkringsföreningen (TFF) en tre år lång kontroll av skadeverkstäder runt om i landet. För ett år sedan presenterades statistik från tusentals stickprovskontroller som utfördes under 2014, 2015 och 2016. Statistiken talade sitt tydliga språk; många skadeverkstäder slarvar med reparationsarbetena. Under 2014 ledde 53 procent av reparationerna till anmärkningar om undermåligt arbete, 2015 låg siffran på 42 procent och 2016 på 48 procent.

Egentligen skulle försäkringsbranschen ha avslutat sin studie efter de tre första åren, men i och med de dystra resultaten bestämde de sig i fjol för att fortsätta under ytterligare minst tre år – 2017, 2018 och 2019.

Dåligt utförda reparationer

Nu presenteras resultatet från stickprovskontrollerna som genomfördes under 2017. 79 större bilverkstäder, som står för ungefär 40 procent av det totala antalet skadereparationer som utförs åt försäkringsbranschen i Sverige, granskades.

Av de omkring 1 300 stickprovskontroller som genomfördes hos bilverkstäderna i fjol ledde 34 procent till anmärkningar på skadereparationerna. Det är en betydligt bättre siffra än tidigare år, men det rör sig ändå fortfarande om att drygt en tredjedel av reparationsarbetena är dåligt utförda.

De vanligaste reparationsanmärkningarna gäller lackarbete, fastsättning och montering av stötfångare och dörrar samt att metodbeskrivning för arbetet som ska göras inte används.

– Det är ett bättre resultat än tidigare under kontrollperioden men fortfarande är det långt kvar till en acceptabel nivå, säger Anders Edvardsson, projektledare hos branschorganisationen Trafikförsäkringsföreningen som samordnar insatsen.

Stor variation mellan verkstäderna

Kvaliteten på utfört arbete kan skilja enormt mellan olika verkstäder, till och med mellan olika verkstäder inom samma verkstadskedja.

En verkstad uppvisade inga som helst anmärkningar på utförda reparationsarbeten, ytterligare tre verkstäder hade låga nivåer av anmärkningar, det vill säga under tio procent. De fyra sämsta verkstäderna fick anmärkningar på över 60 procent av sina utförda arbeten, där den sämsta toppade med nästan 70 procents undermåliga reparationsarbeten. Se bilden ovan.

Siffrorna är bättre än året dessförinnan då ingen verkstad låg under tio procent i andel fel samtidigt som fyra verkstäder låg över 70 procent, den värsta med 77 procent undermåliga reparationsarbeten.

Verkstadskontrollerna utförs av Dekra Quality Management AB som har en detaljerad lista med punkter att gå igenom. Bland annat kontrolleras att verkstäderna följer tillverkarens reparationsanvisningar och de normer som finns för hur olika reparationsarbeten ska genomföras. Kontrollerna utförs på både pågående och avslutade reparationer.

För att en reparation ska kontrolleras måste den ersättas ur en försäkring i något av de medverkande bolagen som är Dina Försäkringar, Folksam, If Skadeförsäkring, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar eller Trygg-Hansa.