I en serie reportage och filmer lär Frodin och Kessiakoff ut säkert trafikbeteenden för alla i trafiken.

Vi gör trafiken säkrare

Omkring 25 cyklister dör varje år i olyckor. I en stor del av dessa är personbilar inblandade. Bara under 2016 omkom 9 cyklister och 61 skadades allvarligt i kollisioner mellan personbilar och cyklister. Det vill Teknikens Värld och Skoda Sverige nu försöka sätta stopp för.

Cyklandet har blivit ett allt populärare sätt att ta sig fram i trafiken. Förutom uppenbara tidsvinster i storstadsregionerna är även hälsovinsterna stora.

Men allt är inte positivt. Sedan 2012 har över 50 000 cyklister skadats och över 110 dödats i den svenska trafiken. Den ­vanligaste orsaken till dödsolyckorna är när fordon och cyklar krockar och de flesta olyckorna sker maj-september och under morgon- och eftermiddagstrafiken.

Enligt en studie av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, sker större delen av olyckorna med dödlig utgång för cyklisten i en korsning i ett tätbebyggt område. I två tredje­delar av dessa var det män över 40 år som förolyckades. Olyckor med motorfordon inblandade står för 69 procent, singelolyckor 25 procent och övriga cykelolyckor för sex procent av dödsfallen.

Använd hjälm när du cyklar!

När det gäller totala antalet dödsfall hade de flesta förolyckade fått en dödlig eller allvarlig skallskada, enligt VTI.

Bakom detta ligger troligtvis ett lågt hjälmanvändande.

– Hjälmanvändning bland de förolyckade var låg, endast 17 procent hade hjälm. Detta kan jämföras med användningen för hela befolkningen som ligger på 38 procent, säger Camilla Ekström, forskare på VTI.

Andra bidragande olycksorsaker var alkohol, mörker och okunskap om trafikregler. Vid hälften av kollisionerna mellan fordon och cyklist var tveksamhet kring väjningplikt den vanligaste olycksfaktorn.

Teknikens Värld har både bil- och cykelälskare i sina läsarled och vi vill att alla ska kunna känna sig säkra i trafiken. Vägen dit handlar om ömsesidig förståelse och respekt. Därför startar vi, tillsammans med ex-proffset och cykelambassadören Fredrik Kessiakoff och Skoda Sverige trafiksäkerhetskampanjen #tillsammansitrafiken som syftar till att göra trafiken säkrare för cyklister och bilister.

– Vi kör land och rike runt i vårt jobb och det är en självklarhet för oss att alla ska kunna känna sig trygga i trafiken. Därför vill vi lyfta frågan om hur bilister och cyklister kan samarbeta bättre för att göra trafiken säkrare, säger Teknikens Världs chefredaktör Daniel Frodin.

Från och med detta nummer kommer vi återkomma med ett antal reportage som belyser denna viktiga fråga.

Fredrik Kessiakoff är en av Sveriges mest meriterade cyklister. Men ibland rör han sig på gatorna som en vanlig man.

– Jag tycker det är fantastiskt bra att en så väl ansedd biltidning som Teknikens Värld tar ledartröjan i denna viktiga trafiksäkerhetsfråga, säger cykelambassadören Fredrik Kessiakoff.

– Det viktiga är att inte komma med pekpinnar för att lösa de problem som finns. Jag är själv både cyklist och bilist och är medveten hur mitt beteende i trafiken förändras beroende av hur jag färdas. Som cyklist måste jag alltid utgå från att jag aldrig är sedd och som bilist måste jag släppa förbi en oskyddad cyklist trots att jag har rätt att köra rent lagmässigt. Det kan inte vara så viktigt att hävda min rätt när det kan betyda att människoliv går till spillo, säger Fredrik.

Stefan Nygren, marknadschef Skoda Sverige.

Med oss på resan mot en säkrare trafikmiljö har vi Skoda Sverige. Den tjeckiska biltillverkaren började som en cykeltillverkare och har allt sedan dess haft ett brinnande intresse för cykling. Sedan 2004 har de varit huvudsponsor till världens största cykeltävling Tour de France och deras bilar kan bland annat ses när klungorna av cyklister tar sig an de tuffa bergsetapperna.

Vår svenska klassiker, Vätternrundan, har Skoda också engagerat sig i och deras lag – Skoda Cycling Team – ger 15 motionscyklister från hela Sverige möjlighet att nå ett resultat de endast har kunnat drömma om. Skoda har sedan 2013 varit huvudsponsor för tävlingen.

– Cykling finns i vårt DNA, allt började med två hjul för över 122 år sedan. Cykeln är ett perfekt komplement till bilen och därför vill vi att alla ska kunna känna sig säkra i trafiken – cyklist som bilist, säger Skodas marknadschef Stefan Nygren.

Skoda började med cykeltillverkning för 122 år sedan. Nu är de djupt involverade i cykelsporten, här med Skoda Cycling Team under Vätternrundan. Foto: Skoda

Tillsammans är vårt mål är att ingen ska dö eller skadas allvarligt i olyckor mellan cyklist och bilist tack vare ökad förståelse för varandra i trafiken. Vi vet att detta går att uppnå.

Nu ska vi lyfta denna viktiga trafikfråga med alla våra möjliga medel. Vårt motto är att det inte handlar om vem som har rätt utan vad som gör trafiken säkrare för bilister och cyklister.