Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Viltolyckorna har minskat, men siffran är fortfarande hög.
Viltolyckorna har minskat, men siffran är fortfarande hög.
Viltolyckorna har minskat, men siffran är fortfarande hög.
1 AV 2
Den är duglig i terrängen på fler sätt än att bara hoppa över ojämnheter
2 AV 2
Viltolyckorna har minskat, men siffran är fortfarande hög.
Foto: SciePro / Shutterstock

Viltolyckorna minskade 2022

Under 2022 minskade viltolyckorna i landet, enligt statistik från Nationella Viltolycksrådet. Försäkringsbolaget Dina Försäkringar har analyserat statistiken och kartlagt var det ändå är störst risk för viltolycka.

Förra året rapporterades 61 410 viltolyckor i Sverige, vilket är en minskning med 6,1 procent jämfört med 2021. Trots färre olyckor är det ändå cirka sju per timme i genomsnitt. I gryningen och skymningen är det störst risk att råka ut för viltolycka, eftersom det är då de flesta vilda djur är aktiva.

Viltolyckor delas in i olika kategorier, efter djurart. Rådjur är det djur som är mest inblandat i olyckor, nästan tio gånger vanligare än tvåan på listan: vildsvin. Rådjursolyckorna minskade i fjol, medan vildsvinsolyckorna ökade något, ungefär 300 fler rapporterades jämfört med föregående år. Älg är det tredje vanligaste djuret att krocka med och även dessa minskade.

LÄS OCKSÅ: Viltolyckor har ökat med 800 procent över 20 år 

Alla olyckor med större djur som hjortdjur, rådjur, älg, vildsvin, järv, lo, varg och björn måste anmälas till polisen, direkt när olyckan har skett. Mindre djurarter som räv, grävling och hare behöver inte rapporteras. För att underlätta eftersök av det skadade djuret ska man också markera ut åt vilket håll djuret försvann, om det var på benen efter olyckan.

Så här gör du vid viltolycka

1. Stanna bilen på ett säkert sätt och sätt ut varningstriangeln. Flytta om möjligt bilen till vägrenen eller parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers.

 

2. Märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller Viltolycksrådets remsa, som du kan skriva ut på Nationella Viltolycksrådets webbplats. Viltremsor går även att få gratis på exempelvis polisstationer och besiktningsstationer. 

 

3. Anmäl olyckan genom att ringa 112. Du ska bland annat uppge olycksplatsen och viltslaget.

Trots minskningen av viltolyckor förra året är de ändå ungefär lika många som de brukar om man ser till statistiken för flera år tillbaka. Det går lite upp och sedan ner lite, men siffran håller sig oftast mellan 60 000 och 65 000 per år. Statistiken, som kommer från Nationella Viltolycksrådet, har analyserats av Dina Försäkringar som också sammanställt vilka områden i landet som är värst drabbade.

I sex av 21 län ökade olyckorna med vilt och den största ökningen skedde i Blekinge (+13,6 procent). I Norrbotten minskade det mest (-29,4 procent). Flest olyckor i förhållande till antal fordon sker i Kalmar, Kronoberg och Södermanlands län. Kalmar län hade 32,9 viltolyckor per 1 000 bilar, vilket är nästan tre gånger mer än genomsnittet för hela landet (12,3). I Norrbotten, där olyckorna minskade mest, skedde 4,1 olyckor per 1 000 fordon.