Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Volkswagen erbjuder kompensation och återköp av 480 000 fuskbilar

I går meddelade en domstol i Kalifornien att Volkswagen och andra inblandade parter nått en så kallad principiell överenskommelse med amerikanska myndigheter om hur drabbade kunder ska kompenseras.

Gårdagsmorgonens obekräftade uppgifter var på rätt spår. Då sades det att Volkswagen hade nått en förlikning rörande dieselgateskandalen i USA som innebär en ekonomisk kompensation till kunderna som också kommer att erbjudas att sälja tillbaka sina bilar till Volkswagen.

Nu är det officiellt att Volkswagen har nått en principiell överenskommelse gällande ersättning till de drabbade amerikanska kunderna. Detta sedan det under gårdagen hållits domstolsförhandlingar i Kalifornien där representanter från Volkswagen, Porsche och Bosch närvarade tillsammans med representanter från det amerikanska justitiedepartementets miljöavdelning och statliga Federal Trade Commission.

Volkswagen meddelar att man kommit överens med samtliga parter och att de närmaste veckorna kommer att berätta mer om hur den amerikanska lösningen ser ut och vad den innehåller. Dock kan vi redan i dag ta del av vad kunderna i USA har att vänta sig då en kopia av protokollet från domstolsförhandlingarna har offentliggjorts.

I detta protokoll står att läsa att domaren är nöjd med den överenskommelse som man har nått och som innehåller flera olika lösningar. Dessa är att kunderna erbjuds möjligheten att sälja tillbaka sina bilar till Volkswagen, avsluta ingångna leasingavtal eller få bilarna åtgärdade för att möta de miljökrav som ställs på dem. Totalt rör det sig om 480 000 bilar.

Dessutom har man nått en överenskommelse om att Volkswagen ska erbjuda drabbade kunder en betydande ekonomisk kompensation i samband med att bilarna återköps, lämnas tillbaka vid i förtid avslutade leasingavtal eller befrias från fusk.

Volkswagen ska dessutom kompensera för den extra belastning de ha lagt på miljö och människor i form av för höga (upp till 40 gånger högre än vad lagen säger) nivåer av kväveoxider (NOx). Bland annat ska Volkswagen upprätta en fond för lämpliga saneringsinsatser och dessutom göra investeringar som främjar grön fordonsteknik.

Volkswagens representant i domstolen uttryckte att han och hans part är nöjda med överenskommelsen som sägs väl spegla den roll Volkswagen har åtagit sig för att vinna tillbaka kundernas, återförsäljarnas, myndigheternas och alla amerikaners förtroende.

– Vi tror att dessa avtal är ett viktigt steg framåt på vägen mot att göra saker och ting rätt. Vi tror att avtalen och uppgörelsen kommer att leda till att kunderna kompenseras fullt ut och att alla miljöproblem åtgärdas, sa Volkswagen-representanten Robert Giuffra.

Än kvarstår det mycket innan någonting sätts i verket och Volkswagen har fortfarande många hinder kvar att passera innan de kan lägga skandalen med dieselgate bakom sig, bland annat pågår en statlig brottsutredning mot dem och flera regionala stämningar har upprättats.

De europeiska kunder som har drabbats av Volkswagens fusk – 8,5 av totalt 11 miljoner bilar finns i Europa – ska inte kompenseras mer än att de får bilarna åtgärdade. Volkswagen menar att de amerikanska kunderna är hårdare drabbade än de europeiska. Det har inte setts med blida ögon hos de styrande i EU som vill se att även européer kompenseras ekonomiskt.