Volkswagens dieselgate-bilar behåller värdet

Dieselbilar från Volkswagen, inte minst de som innehållet olaglig teknik som sänker utsläppen, beräknades sjunka som en sten i värde. Så har det inte alls blivit.

Det är nu 14 månader sedan Volkswagen ertappades med att ha utsläppsfuskat med dieselmotorer i flera olika modeller från hela koncernen. I USA har konsumenter och myndigheter varit hårt kritiska till Volkswagens myglande (bland annat har de stämts på enorma belopp), i Europa i princip inte alls trots att 8,5 miljoner bilar från koncernen återkallas i vår del av världen (jämfört med ”endast” cirka en halv miljon i USA).

I USA var Volkswagen snabba med att ge alla drabbade bilägare lite plåster på såren i form av nästan tio tusen kronor samt lite senare ytterligare kompensation på knappt 100 000 kronor alternativt återköp av bilen till det värde den hade innan fusket uppdagades.

I Europa återkallas bilarna för åtgärd, en process som ännu inte är slutförd, men någon kompensation ges inte. Volkswagen har sagt blankt nej till att kompensera européerna. Vissa organisationer i Europa samt EU-kommissionär Elzbieta Bienkowska har pressat Volkswagen för att få dem att kompensera europeiska kunder då bilarna bland annat anses förlora i värde och bli svårsålda. Nu visar det sig att dessa argument tryter.

Volkswagen Finans (VWFS) har nämligen låtit en oberoende tysk bilmarknadsanalytiker utreda hur Volkswagens fuskbilar gör ifrån sig i jämförelse med andra motsvarande bilar. I stället för ett tapp om tre procent, som VWFS genast beräknade när skandalen bröt ut, för dieselbilar och en procent för bensinbilar (som en följd av dieselfusket) visar det sig att restvärdet för leasingbilar har ökat, om än bara en aning. Dessutom visar analysen att värdeutvecklingen hos begagnade Volkswagen-bilar är något bättre än för motsvarande bilar från konkurrenterna.

Analysens slutsats sägs vara tillämpningsbar för hela den europeiska bilmarknaden.