Volvo Cars och Volvo Trucks delar trafikinformation med varandra

Nu breddas Volvo molnbaserade trafiksäkerhetssystem till att även inkludera lastbilar av märket Volvo. På så vis är det tänkt att det ska bli ännu säkrare ute på vägarna.

Sedan ett par år tillbaka har Volvo Cars i 90-serien och numera även 60-serien samt XC40 ett trafiksäkerhetssystem som via molnet delar med sig av information om rådande situation på vägarna till andra Volvo-bilar av nämnda serier. Informationen som delas i realtid är väglagstatus (om det skulle vara halt) och upplysning om varningsblinkers i närheten (som exempelvis kan innebära att ett stillastående fordon finns längre fram på vägen och att man ska iaktta försiktighet).

– Med molnbaserad säkerhet kan Volvo-förare nästan se runt hörnet och undvika en kritisk situation eller olycka innan den inträffar, säger Malin Ekholm som är Vice President för Volvo Cars Safety Centre.

Nu utökas antalet fordon som delar denna typ av information med varandra i och med att även Volvo Trucks (Volvo Lastvagnar på svenska) inkluderas. Personbilar från Volvo Cars delar därmed med sig till både personbilar och lastbilar (från Volvo Trucks) och vice versa.

– Ju fler fordon vi har som delar säkerhetsdata i realtid, desto säkrare blir våra vägar. Vi ser fram emot att etablera ytterligare samarbeten med andra partners som delar vårt engagemang för trafiksäkerhet, säger Malin Ekholm.

I nuläget handlar det om utvalda Volvo-lastbilar som säljs i Sverige och Norge som är med i delningen av trafiksäkerhetsinformation. Volvo Trucks lastbilar använder ett eget riskvarningssystem men kan alltså ändå dela informationen med personbilarna.Det är första gången som Volvo Cars delar säkerhetsrelaterade data med ett annat företag. Datan som skickas är anonym.

https://youtu.be/DZQYjKA5_OE