090605-volvo-saab-pengar

Volvo får statlig lånegaranti – Saabs pengar snart slut

I dag har EU-kommissionen gett sitt godkännande till den svenska statens lånegarantier till Volvo Personvagnar. Samtidigt uppges det att Saab Automobile blöder med cirka 200 miljoner kronor i månaden.

Sedan tidigare har Volvo Personvagnar beviljats ett lån på 200 miljoner euro, motsvarande knappt 2,2 miljarder kronor, från Europeiska investeringsbanken (EIB) via en statlig lånegaranti. I dag gav EU-kommissionen sitt godkännande till lånegarantin sett ur konkurrenssynpunkt. I vanliga fall tillåter konkurrensreglerna bara 90-procentiga lånegarantier, men i det här fallet godkändes statliga garantier för 100 procent. Detta är en ny konstruktion som tillämpas för första gången. För att stödet inte ska betraktas som snedvridande för konkurrensen måste Volvo Personvagnar betala en högre riskpremie till Riksgälden för tio procent av garantin.

EU-kommissionens besked väntas bli praxis för övriga länder och bilföretag.

Dock kvarstår ett hinder innan det blir några pengar. Staten vill att ägarfrågan ska lösas innan de beviljar något. Förhandlingarna mellan Volvo och staten ligger fortfarande på is enligt Volvos presschef Maria Bohlin.

Saabs pengar snart slut

Enligt vad Dagens Industri räknat ut förlorar Saab Automobile runt 200 miljoner kronor i månaden. Stor del i detta har de låga produktionsvolymerna.

Hälften av de 1,2 miljarder kronor som Saab har fått i lån av GM beräknas redan vara förbrukade. Dagens Industri har räknat ut att om förlusterna fortsätter i samma takt är Saabs kassa tom i augusti.

Saab själva uppger att pengarna kommer att räcka gott och väl under rekonstruktionstiden.

Läs mer