Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
070903-volvo-alcoguard070903-volvo-alcoguard070903-volvo-alcoguard
070903-volvo-alcoguard

Volvo inför alkolås vid årskiftet

Som första biltillverkare lanserar Volvo ett integrerat alkolås för att hjälpa till att minska antalet olyckor orsakade av rattonykterhet. Systemet kallas Alcoguard och baseras på bränslecellsteknik.

– Alcoguard är ett verktyg som ska hjälpa föraren att ta nyktra beslut. Idag är var tredje dödsfall vid trafikolyckor i Europa alkoholrelaterade. Våra tre största utmaningar för en säkrare trafikmiljö är fortkörning, bristande bältesanvändning och rattonykterhet. Målet med vårt erbjudande är att bidra till att minska antalet olyckor som beror på att fordonet har en berusad förare bakom ratten, säger Ingrid Skogsmo som är ansvarig för Säkerhetscentrum på Volvo Personvagnar.

Alcoguard kommer redan i början av 2008 att finnas som tillval till Volvo S80, V70 och XC70. Innan nästa sommar kommer systemet även att finnas tillgängligt för de mindre modellerna. Volvo planerar att sälja cirka två tusen enheter per år, en siffra som förväntas öka efterhand. Största marknaden för alkolås är i dag Sverige, men Volvo kommer även att erbjuda Alcoguard i övriga Europa och USA. De främsta kundgrupperna kommer troligen att vara inom tjänstebilssektorn, taxi, statliga myndigheter och kommuner, men den ökade användbarheten gör att privatpersoner också kommer vara potentiella köpare.

Alcoguards trådlösa handenhet, liten som en fjärrkontroll, bygger på bränslecellsteknik – samma teknik som hos de flesta polismyndigheter ute i Europa. Handenheten förvaras och laddas i utrymmet bakom mittkonsolen. Analysen av förarens utandningsprov sker i handenheten som sedan skickar svaret via en radiosignal till bilens elektroniska styrsystem. Om utandningsprovet överskrider promillegränsen 0,2 så kan man inte starta bilen. Avancerade sensorer i handenheten gör att man inte ska kunna lura systemet genom att använda externa luftkällor, exempelvis en pump.

– Tekniken är dyrare men ger också klart bättre mätresultat. Till skillnad från exempelvis halvledare, reagerar bränslecellerna endast på etanol och inget annat. I bränslecellen passerar etanolmolekylerna ett känsligt membran och en ström genereras. Därefter mäts strömstyrkan. En högre strömstyrka innebär mer alkohol i utandningsluften, förklarar David Nilsson, teknisk projektledare för Alcoguard på Volvo Personvagnar.

Tre olika lysdioder på handenheten indikerar utandningsprovets resultat:

Grön diod lyser vid en promillehalt mellan 0,0 och 0,1. Bilen går att starta 

Gul diod lyser vid en promillehalt mellan 0,1 och 0,2. Bilen går att starta men man bör vänta med att köra. 

Röd diod lyser vid en promillehalt över 0,2. Bilen går inte att starta. 

 

Volvo har satsat på att få systemet så användarvänligt som möjligt. I bilens informationsdisplay visas meddelande för att vägleda användandet, till exempel om testets har godkänts eller om man behöver blåsa längre i handenheten. För att föraren inte ska behöva blåsa varje gång vid kortare stopp av bilen, så sparas varje utandningsprov i trettio minuter. Enligt svensk lagstiftning är promillegränsen förinställd på 0,2. Andra länder kan ha andra krav och för att justera inställning behövs en Volvoverkstad. Kalibrering och batteribyte hos systemet utförs vid bilens vanliga servicetillfällen. Önskar nästa ägare till bilen att inte använda Alcoguard så kan systemet enkelt demonteras av Volvoverkstaden.

Den trådlösa handenheten innebär att man kan bära den med sig. Även om man kan göra ett utandningsprov var man än befinner sig, så är det först inom tio meters radie från bilen som handenheten kan börja kommunicera med fordonet. För att Alcoguard ska fungera felfritt även i extremt kalla klimat så kan man använda den medföljande strömkabeln.

– Vi har siktat på att göra en så smidig och användarvänlig lösning som möjligt. Tekniken måste innebära så lite extra arbete för föraren som möjligt. Ju lättare systemet är att använda desto fler kommer att nyttja det, säger David Nilsson.

Alcoguard ska ses som ett stödjande system. Det är alltid upp till föraren att ta ett beslut baserat på aktuell information från Alcoguard. För nödsituationer eller om handenheten tappats bort finns en förbikopplingsfunktion. Det finns två olika alternativ för att ställa in funktionen:

1. förbikoppling kan ske obegränsat antal gånger, eller 

2. vid endast ett tillfälle 

Inställningenförändringar måste göras av en Volvoverkstad. Där kan även systemet nollställas om förbikopplingsfunktionen används. Varje gång det utförs loggas informationen i bilen, vilket endast ägaren har möjlighet att ta del av.

– I framtiden kommer vi förhoppningsvis att undvika alkoholrelaterade trafikolyckor, men då krävs inte bara bra teknik utan även att inställningen mot alkohol och bilkörning förändras. För att öka användningen av alkolås tycker vi att initiativ som till exempel sänkt inköpspris eller försäkringspremie för bilar utrustade med teknik som kan förhindra att förare kör onyktra är bra, säger Ingrid Skogsmo.