Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
101027-Volvo-bränscell-el101027-Volvo-bränscell-el101027-Volvo-bränscell-el
101027-Volvo-bränscell-el

Volvo utvecklar bränslecell till sin elbil

Volvo är inte helt tillfreds med att låta deras elbil C30 DRIVe Electric ha en räckvidd på upp till 15 mil. De vill gärna se en längre räckvidd och utvecklar därför nu en bränslecell som ska utöka totalsträckan med hela 25 mil.

Redan 2012 är målet att ha två Volvo C30 DRIVe Electric med utökad räckvidd på våra svenskar vägar – i testsyfte. Utökad räckvidd (Range Extender) uppnår man genom att förse bilarna med bränslecellsteknik som med elektrisk energi, utöver den som finns i batterierna, ger en total räckvidd på upp mot 40 mil.

Utvecklingen av ett bränslecellsystem har möjliggjorts tack vare forskningspengar från Energimyndigheten (Staten Energimyndighet).

Volvos nye vd Stefan Jacoby ger sin bild av det intressanta projektet:

– Detta är en spännande förlängning av vår stora satsning på elektrifiering. Batteriernas kostnad och storlek innebär fortfarande att rena elbilar har en förhållandevis begränsad räckvidd. Bränsleceller kan vara ett sätt att öka körsträckan mellan batteriladdningarna. Projektet ger oss dessutom ökad kunskap om bränsleceller och vätgas.

Första steget i projektet – där även svenska företaget Powercell Sweden AB ingår – är en förstudie av en bränslecell med reformer.

Reformerns uppgift är att bryta ned ett flytande bränsle – bensin i det här fallet – och bilda vätgas. I bränslecellen omvandlas vätgasen till elektrisk energi som driver bilens elmotor.

Processen genererar elektrisk energi helt utan utsläpp av koloxid (CO), kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx) och partiklar. Tack vare den höga verkningsgraden är utsläppen av den kvarvarande komponenten, koldioxid (CO2), kraftigt minskad jämfört med ett konventionellt fordon. Slutprodukten är bara el, vatten samt en mindre mängd koldioxid.

Tekniken kan dessutom anpassas så att även förnyelsebara bränslen kan användas.

Kombinationen av elmotor med batterier och bränslecell väntas ge en räckvidd på upp till 40 mil, det vill säga 25 mil mer än de ursprungliga 15 som dagens C30 DRIVe Electric maximalt klarar av.

Nästa steg i utvecklingen är att Volvo och Powercell Sweden tar fram två testbilar som baseras på dagens C30 DRIVe Electric. Förhoppningarna är att ha dem rullandes på svenska vägar 2012. Men allt hänger på om de får fortsatt stöd från Energimyndigheten.

– Vi har precis tagit de första stegen och det är naturligtvis för tidigt att tala om en marknadsintroduktion av elbilar med Range Extenders. Det industriella beslutet kommer när vi har lärt oss mer om bränsleceller och dess möjligheter, säger Stefan Jacoby.

Läs mer