Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Unika trafiksäkerhetsanläggningen AstaZero öppnad

Målet är att ingen ska skadas allvarligt eller omkomma i en ny Volvo-bil om sex år. För att uppnå denna vision är Volvo med och inviger AstaZero – världens första fullskaliga testanläggning för framtidens trafiksäkerhetslösningar. Anläggningen ägs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers.

Volvo har under flera årtionden varit synonymt med krock- och trafiksäkerhet i världsklass. Nu går den svenska biltillverkaren ett steg längre och tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt Chalmers tekniska högskola inviger man AstaZero, världens första fullskaliga testanläggning för att utprova och kontrollera aktiva säkerhetssystem som ska hjälpa märket att nå visionen om inga döda eller allvarligt skadade i Volvo-bilar 2020.

AstaZero breder ut sig över en stor yta där Volvo, och andra tillverkare (bland annat),  kan skapa unika och specialutformade miljöer och situationer.

– Vi kan simulera alla typer av verkliga trafiksituationer. De flesta testbanor har mer begränsade möjligheter, säger Pether Wallin, vd vid AstaZero.

Som vi kan se på bilderna imponerar anläggningen med många olika typer av testmiljöer. AstaZero innehåller exempelvis landsvägar, flerfiliga vägar, stadsmiljöer med korsningar och mycket mer. I de olika miljöerna kan Volvo studera och mäta interaktionen mellan bilar och andra rörliga objekt, exempelvis djur, gångtrafikanter, cyklar, bilar, lastbilar, bussar och motorcyklar.

I många fall sitter det personal bakom ratten i testbilarna men i situationer med hög komplexitet eller där höga hastigheter ingår styrs bilarna av robotar.

– Säkerhetstester under realistiska förhållanden är en förutsättning för att utveckla våra aktiva säkerhetssystem. Anläggningen kommer inte bara att hjälpa oss att nå vår säkerhetsvision att ta fram bilar som inte krockar, utan också bidra till vidareutvecklingen av säkerhetsteknik som rör oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister, säger Anders Axelson på Volvo Cars Safety Centre.

En av alla de säkerhetstekniker som Volvo ska fortsätta att utveckla och förädla på AstaZero är självkörande bilar. Just den tekniken har Volvo visat upp tidigare och har stor tilltro till för att uppnå 2020 års vision.

– Svensk fordonsindustri ligger i framkant inom aktiv säkerhet. Tack vare AstaZero har vi stora möjligheter att behålla den ledande positionen. Vi är den enda biltillverkare i världen som har satt ett tidsbestämt mål för noll dödsfall i trafiken och Sverige är det enda landet i världen där regeringen stödjer en nollvision, avslutar Anders Axelson.

AstaZero ägs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers tekniska högskola. Anläggningen finns strax utanför Borås.

Hans Hedberg var hos Saab och Nevs i går för att kika på nya elbilen. I dag befinner han sig med Volvo på nya testanläggningen AstaZero som du kan läsa mer om i kommande nummer av Teknikens Värld. Notera att Hans inte har några händer på ratten.Hans Hedberg var hos Saab och Nevs i går för att kika på nya elbilen. I dag befinner han sig med Volvo på nya testanläggningen AstaZero som du kan läsa mer om i kommande nummer av Teknikens Värld. Notera att Hans inte har några händer på ratten.Hans Hedberg var hos Saab och Nevs i går för att kika på nya elbilen. I dag befinner han sig med Volvo på nya testanläggningen AstaZero som du kan läsa mer om i kommande nummer av Teknikens Värld. Notera att Hans inte har några händer på ratten.
Hans Hedberg var hos Saab och Nevs i går för att kika på nya elbilen. I dag befinner han sig med Volvo på nya testanläggningen AstaZero som du kan läsa mer om i kommande nummer av Teknikens Värld. Notera att Hans inte har några händer på ratten.

Så här beskriver Volvo AstaZero

AstaZero AB har byggt en toppmodern 500-miljoners testbana utanför Göteborg. I samverkan mellan akademi, näringsliv och myndigheter kommer AstaZero-anläggningen fungera som en öppen internationell plattform för alla berörda parter: fordonstillverkare, leverantörer, lagstiftare, vägföreträdare, universitet och tekniska institut från hela världen. AstaZeros näringslivspartners består av Volvo Car Group, AB Volvo, Scania, Autoliv och Test Site Sweden. Namnet Asta (Active Safety Test Area) speglar anläggningens koppling till visionen om noll dödsfall i trafiken.

AstaZeros totala markarea täcker ca 2 000 000 kvadratmeter, med en asfalterad yta på 250 000 kvadratmeter. Anläggningen är omringad av en 5,7 kilometer lång motorväg i anslutning till en stadsmiljö med fyra kvarter, 40x25 meter. AstaZero har också ett höghastighetsområde som består av en cirkel, 240 meter i diameter, som med droppformade tilläggsytor sammanlänkas till en 700 meter lång flerfilig väg.

Olika testmiljöer på AstaZero-anläggningen:

Landsväg

Landvägen har tio olika platser, öppna och dolda, där objekten dyker upp framför fordonen. Området är speciellt utformat för olika tester av förarbeteende och är väl lämpat för användning av dolda eller plötsligt uppdykande hinder. På vägen finns två T-korsningar och en vägkorsning med skyltar där språket kan ändras för att passa kundens behov. Landsvägen kommer också att ha busshållplatser och rastplatser på två ställen.

Stadsområde

Stadsområdet kommer i första hand användas för att testa fordonets förmåga att interagera med den omgivande miljön för att undvika kollision med bussar, cyklister, fotgängare och andra trafikanter. Området omfattar därför ett antal olika delområden som t ex ett stadscentrum med varierande gatubredder och gränder, busshållplatser, trottoarer, cykelbanor, gatubelysning och fondbyggnader. Stadsområdet har ett vägsystem med olika typer av testmiljöer som cirkulationsplatser, en T-korsning, vändplats och ett laboratorieområde.

Flerfilig väg

Den flerfiliga vägen består av fyra körfält. Dessa är anslutna till höghastighetsområdet via en accelerationssträcka som är ca 300 meter lång och 7 meter bred med vändplats för långa fordon. Flera olika scenarier kan testas på den flerfiliga vägen, exempelvis filbyte och olika kollisions- och korsningssituationer.

Höghastighetsområdet

Höghastighetsområdet i centrum av anläggningen består av två accelerationsvägar. Den första är ca en kilometer lång. Förutom de två accelerationsvägarna kan också den flerfiliga vägen användas för acceleration, vilket innebär att fordon kan köra in i höghastighetsområdet från tre olika håll. På området kommer fokus att ligga på fordonsdynamik som undanmanövrar i mycket höga hastigheter.