Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

VTI forskar på nya extremvädret – och krig

Det nya extremvädret ställer nya krav på Väg- och Trafikforskningsinstitutet, VTI.

När framtidens vägar ska projekteras och dagens vägar underhållas måste det göras för att klara nya skyfall och stormar.

VTI har också fått en ny roll när Sverige hamnat i ett nytt europeiskt säkerhetsläge.

– Det är viktigt att vi arbetar även med militär mobilitet, säger institutets generaldirektör Tomas Svensson.

Skyfall som spolar bort våra vägar och orsakar jordskred. Stormar som river upp sår i infrastrukturen.

Det nya extremvädret ställer nya krav på både dagens vägnät och framtidens infrastruktur.

– Tidigare har det handlar mycket om att minska utsläppen men vi måste framöver också forska på effekterna av klimatkrisen och förbereda oss för dem, sa VTI:s generaldirektör Tomas Svensson under seminariet ”Alltid på väg” som arrangerades av Kungliga Automobilklubben, KAK.

Svensson redogjorde för VTI:s uppdrag från regeringen och hur institutet under 100 år bedrivit viktig forskning om infrastruktur och väg- och trafiksäkerhet. 

VTI finansieras till 30 procent av staten och åtar sig utöver det även uppdrag från andra aktörer och myndigheter. 

– Förutom att minska utsläppen är de stora trenderna digitaliseringen, att bygga smartare vägar som kan kommunicera till exempel hur bra greppet i vägbanan är och urbaniseringen, fler flyttar till städerna, berättade Tomas Svensson.

– Vi ser också hur energibehovet förändras utmed vägarna, så kallad delad mobilitet påverkar infrastrukturen och på sikt har vi självkörande bilar på våra vägar.

Glömt bort effekterna

Tomas Svensson nämner de populära 2+1-vägarna som byggts i en snabb takt i Sverige men där vägbanan när den byggdes inte var anpassad för den typen av belastning. När vikten på vägbanan förskjuts åt ena sidan påverkas underlaget.

VTI bedriver också forskning på hur nya material kan användas i framtida vägar.

Ett uppdrag som Tomas Svensson tycker har kommit i skymundan är hur dagens och framtidens extremväder påverkar vägnätet.

Seminariet ”Alltid på väg” arrangerades några dagar före ovädret ”Hans” drog in över Sverige. ”Hans” visade med all tydlighet hur extremväder kan ödelägga vår infrastruktur på några timmar.

– Vi måste förstå hur vi ska underhålla våra vägar och hur vi ska hantera det klimatkrisen ställer till med och inte bara fokusera på hur vi ska sänka utsläppen, sa Tomas Svensson.

Ett dagsaktuellt uppdrag som landat hos VTI är hur Sverige ska anpassa sig till Nato och det nya säkerhetsläget. Här var Tomas Svensson mer fåordig om exakt vilket uppdrag institutet fått av regeringen men klart är att VTI är en del av den svenska mobiliseringen.

– Det är så klart viktigt att i det här läget även tänka på militär mobilitet, sa Svensson.

Kommunstyrelsens ordförande i Båstad, John Olsson Swanstein (m), poängterade att Sverige behöver en nationell strategi för underhåll av främst vägnätet då vi annars riskerar att få en allt för stor underhållsskuld. 

– Mobiliteten handlar inte bara om riksvägarna utan om hela vägnätet. Det är oerhört viktigt att vi klarar det för att inte Sverige ska tappa i konkurrenskraft, menade John Olsson Swanstein.