WHO föreslår 30 km/h i världens alla städer

För att få rätsida på antalet omkomna i den globala trafiken föreslår en expertgrupp tillsatt av Världshälsoorganisationen nio åtgärdspunkter, bland annat att sänka maxhastigheten i städer till 30 km/h.

Under 2018 omkom drygt 1,3 miljoner människor i trafiken världen över. Fler än 100 000 var barn upp till 14 år. Dessa siffror vill man kraftigt sänka. Inom den expertgrupp som Världshälsoorganisationen (WHO, som lyder under FN) satt samman pratas det till och med om att försöka uppnå en halvering med hjälp av nio åtgärdspunkter.

– Om man skulle följa det här skulle man säkert kunna halvera dödligheten i världen. Det kommer också påverka oss i Sverige, säger Claes Tingvall, professor på Chalmers i Göteborg och ordförande för FN:s expertgrupp, till Sveriges Radio Ekot.

En av punkterna är att införa en maxhastighet om 30 km/h i världens alla städer. Det ska ge bättre rörlighet för fotgängare, cyklister och personer som färdas på elskoter. Förslaget förväntas även ge bättre trafikflöde för övrig motortrafik.

LÄS MER: Länderna där flest omkommer i trafiken

– I allmänhet förbättrar man flödet genom att få en låg jämn hastighet i stället för en ryckig och att man färdas i olika hastigheter, säger Claes Tingvall.

De nio åtgärdspunkterna, som kommer att presenteras på FN:s tredje globala trafiksäkerhetskonferens i Stockholm i februari, sägs även bidra till lägre utsläpp, sänkta kostnader för samhället och bättre folkhälsa.

En annan av punkterna är att myndigheter och företag måste börja fokusera på säkerhet, miljö och klimat vid upphandling av transporter. Exempelvis ska transportföretag som håller hastigheten gynnas.