Biltillverkningen flyttar från Kina till Europa

Trenden vänder och nu verkar det som att biltillverkare har börjat flytta från Kina till Europa.

De senaste årens generella trend har varit att biltillverkare har flyttat delar av sin tillverkning till Kina, mycket på grund av lägre kostnader. Nu verkar dock trenden börja vända då den kinesiska marknaden har börjat ge vika vilket inte innebär lika stora kostnadsfördelar som tidigare.

– För några år sedan spekulerades det att stora delar av bilindustrin skulle flytta österut. I stället för att så har skett är det snarare det omvända som nu håller på att hända. Personalkostnader som växer och långa transportvägar innebär att Kina inte längre har de fördelar man tidigare sett, säger Martin Jahn, vd för VW Group Fleet International.