Foto: Charlie Magee

BMW gick bet på stämning mot Saab – igen

Tingsrättens bedömning att Orio AB, tidigare Saab Automobile Parts, inte har något betalningsansvar för motorer som BMW levererat till Saab stöds nu även av hovrätten.

Under 2010 utformande BMW och Saab Automobile AB ett avtal som gick ut på att förstnämnda skulle leverera motorer (20d-dieselmotorer), reservdelar och tjänster till den svenska biltillverkaren. Delarna och tjänsterna rörde den nya generationen Saab 9-3 som aldrig blev av, Saab gick nämligen i konkurs i december 2011. Däremot hann BMW leverera men fick aldrig till fullo betalt.

Det ledde till att BMW under 2012 till Nyköpings tingsrätt lämnade in en stämningsansökan mot reservdelsföretaget Saab Automobile Parts som i dag heter Orio AB och är statligt ägt. BMW anser nämligen att Orio AB har ett betalningsansvar för de levererade produkterna, men det höll inte tingsrätten med om. Tingsrätten friade reservdelsföretaget i januari förra året och BMW drog ärendet vidare till hovrätten.

Nu har även hovrätten friat Orio AB från betalningsansvar och i stället för att få in omkring 22 miljoner kronor i uteblivna betalningar har BMW tilldömts att betala rättegångskostnaderna som överstiger de 2,6 miljoner kronor som var aktuella efter tingsrättens dom.

– Det är glädjande att hovrätten nu har klargjort att Orio inte har något ansvar för det tidigare moderbolagets skulder. Vi har inte lämnat något åtagande mot BMW att svara för andras inköp, däribland moderbolaget och Saab Automobile Powertrain AB. Därmed har hovrätten slagit fast att vi inte omfattas av avtalet på det sätt som BMW gör gällande, säger Jonas Tegström, vd för Orio AB.

Frågan är om BMW ger upp här eller om de väljer att dra ärendet vidare till högre instans.