Brittiskt utträde ur EU kan bli kostsamt för bilbranschen

Om knappt två veckor ska britterna rösta om de ska vara kvar i EU eller lämna den europeiska gemenskapen. Slutar det med ”Brexit”, det vill säga att de lämnar, leder det sannolikt till stora kostnader för japanska bilföretag. Ford varnar samtidigt för att framtida satsningar kanske inte blir av.

Fler än 1 300 japanska företag är verksamma på de brittiska öarna, bland annat Honda, Nissan och Toyota som tillsammans tillverkar närmare en miljon bilar årligen i Storbritannien. Tillsammans har de japanska företagen investerat nästan 500 miljarder kronor och sysselsätter över 140 000 personer i Storbritannien. Det är med andra ord mycket som står på spel för de japanska företagen, inte minst de tre stora biltillverkarna, i och med den omröstning som britterna genomför den 23 juni – ska de lämna EU eller inte. Senaste opinionsmätningarna lutar allt mer åt ett ”Brexit”, det vill säga att Storbritannien lämnar unionen som Europa har.

De japanska företagen räds att den brittiska ekonomins tillväxt dämpas och att det blir svårare och betydligt dyrare att investera i landet, samt att – enligt uträkningar – 107 000 nya arbetstillfällen de närmaste tretton åren riskerar att utebli. Dessutom tror man att exporten av produkter som tillverkas i landet, exempelvis alla bilar där cirka 80 procent går på export, tar kraftig skada.

I Japan vill man se att britterna röstar för att stanna kvar i EU, annars tappar de en stor del av den tillgänglighet man hittills haft till EU-marknaden.

Även Ford varnar britterna för att lämna EU. Enligt Ford kommer landet att gå miste om stora industriella investeringar om de röstar för mer självständighet den 23 juni. Den stora amerikanska biltillverkaren, med lång historia i Storbritannien, tror att ett lämnande skapar en ekonomisk instabilitet på märkets största marknad i Europa och att den uppgång som de nu upplever skulle äventyras.