Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Danvolks99

Det råder akut brist på mekaniker

För att täcka de tre kommande årens rekryteringsbehov behöver 6 400 bilmekaniker att anställas runt om i landet. 

Bransch-, och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen har efter en undersökning, där cirka 2 000 företag deltagit, kommit fram till att det råden en stor brist på arbetskraft inom motorbranschen.

Enligt undersökningen är behovet av arbetskraft störst bland verkstäderna för personbilar.

Uppskattningsvis skulle det behövas rekryteras upp till 6 400 personer under de kommande tre åren för att tillgodose behovet.

Vid Arbetsförmedlingens senaste prognos i början av juli såg man samma tendenser som Transportföretagen.

- Det är mycket stor brist på arbetskraft och svårigheterna att hitta rätt kompetens hämmar företagens tillväxt, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande. Utrikes födda har stått för den största delen av sysselsättningsökningen under senare år och kommer att vara avgörande för arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera även framöver.